Verslagen

Crystal healing

Created with Sketch.

Lezing Spiritueel Spectrum Tilburg 8-04-2019

door Niels Bagchus 

verslag Greta Schoneveld 

Sheila heet zowel de bezoekers als de spreker welkom. 

Niels vertelt dat hij in 2006 een ernstig motorongeluk heeft gehad, waarna zijn rechterbeen geamputeerd moest worden. Dat heeft bij hem tot een ommekeer en een zoektocht geleid. Bij die zoektocht kwam hij ook bij kristallen terecht. Overigens hoef je zelf niet een kristal te kiezen, want kristallen kiezen jou. 

Er zijn meerdere ziekten, zoals chronische pijn, stress etc. waar de reguliere geneeskunde niet goed raad mee weet. Algauw wordt er gesteld, dat het “tussen de oren” zit. Voor Niels is het belangrijk om de diepere oorzaak van de klachten en de bijbehorende patronen te achterhalen. 

Aantal voorbeelden: 

·         Bij rouw en afscheid kan onthechting, verlichting geven. Volgens de Boeddhisten ligt de wortel van het lijden in de hechting. 

·         Bij oorlogsveteranen kan PTSD optreden. De vraag hierbij is wat doet stress met iemand en vooral heeft degene, die aan PTSD leidt, in de thuissituatie iets meegemaakt (bijv. huiselijk geweld, in de steek gelaten) waardoor er een patroon kan ontstaan van “waarom overkomt mij dit nu weer”. Slachtoffergedrag. 

·         Een “giftige” relatie met een narcist of een borderliner. Je kunt ook gegijzeld worden in een relatie. (Het Stockholmsyndroom). 

·         Patronen in je jeugd worden gespiegeld. Voorbeelden hiervan: 

o   Kinderen, van wie de ouders gescheiden zijn, scheiden zelf meer dan gemiddeld.  

o   Ouderverstoting. Kinderen hebben zelf vaak hechtingsproblemen. 

o   Geen verwerking van pijn, leidt tot verdriet en boosheid en vaak tot het ontwikkelen van patronen. 

o   Vraag: tot welke leeftijd heeft een scheiding invloed op een kind? Antwoord: alle leeftijden. 

·         De TV leidt tegenwoordig tot hersenspoeling en het aankweken van angst. Angsten worden zo gemanipuleerd en leiden tot een vijandsbeeld en de schuld bij anderen zoeken. 

·         Fantoompijn. Niels vertelt uit eigen ervaring, dat deze kan worden opgelost met de zgn. spiegeltherapie. Bij deze therapie, doe je oefeningen voor de spiegel. Door het spiegelbeeld lijkt het alsof het geamputeerde lichaamsdeel er nog is en worden de hersenen weer “normaal” actief en gaan niet langer zelf spontaan activiteiten vertonen. De pijn vermindert. Spiegelneuronen spelen hierbij een rol. 

·         Spiegelneuronen spelen een rol bij het voelen van empathie voor de ander. Van narcisten en autisten wordt aangenomen, dat zij weinig empathie voelen. Uit onderzoek blijkt overigens dat autisten wel empathie voelen, maar het alleen niet kunnen communiceren. 

 

Over stress, een oorzaak van vele klachten: 

·         Door stress en angsten ontstaan er ontstekingen in de hersenen. De amygdala raakt “overwerkt”. Van oorsprong reageerde de amygdala bij fysiek gevaar (en angst) met vluchten, verstarren of vechten (VVV), maar tegenwoordig is het niet zozeer fysiek gevaar, maar angsten, al dan niet reëel, die tot stress en ontstekingen in de hersenen kunnen leiden. 

·         Soorten stress: 

o   Fysiek

o   Mentaal

o   Emotioneel

o   Spiritueel 

·         Methodes, om stress te verminderen: yoga, ademhaling, meditatie, wandelen in de natuur, sport etc. 

·         Dolfijnen hebben twee hersenhelften, die verschillend werken. Zo kan de ene helft van het brein slapen en het ander waakzaam zijn (nodig om te voorkomen dat een dolfijn tijden het slapen verdrinkt). Hierdoor ontstaat ook minder stress. 

·         Het brein leert voortdurend, zo kun je een programma doorbreken. Komt ook door de neuroplasticiteit van het brein. Een positieve hersenspoeling. Een voorbeeld was het bekende boek The Secret. Dat mensen daar toch niet het gewenste resultaat mee behaalden, kan o.a. liggen aan de echte innerlijke overtuiging (wil je het echt?), de saboteur in hersenen (het kan tocht niet), alleen hou je het niet vol etc. Een fanclub of steungroep, volgens het boek Spiegelogie van Willem de Ridder leidt meestal tot een beter resultaat (zie de website www. http://www.fanclubs.nu/)

·         Stress kan het DNA beschadigen. Dat betekent tevens dat door stress verminderen (zie boven) ook het DNA weer gerepareerd kan worden. Niels laat met mooi plaatjes de vorming van het DNA zien. 

·         Een belangrijk punt t.o.v. het DNA en stress is de zgn. epigenetica. Hieruit blijkt dat omgevingsfactoren en innerlijke overtuigingen invloed hebben op het DNA. Ofwel regeren de genen of reageren ze? (zie ook het boek “Voorbij de erfzonde, de dood op zijn retour” van Mark vd Ven). 

 

·         Over vaccinaties. Er zijn gevaren aan, daarom is de vraag of het verplicht moet worden. Of vaccinaties tot autisme leiden, is niet één op één te bewijzen. Er zijn meer factoren, die een rol spelen. Wat zit er al in de genen en wanneer worden ze geactiveerd? Zie boven. 

·         Niels vertelt nog iets over Bioresonantie, een manier van genezen, die te maken heeft met het laten meetrillen van systemen met een bepaalde frequentie. Deze methode is eigenlijk al 100 jaar oud, maar wordt niet door de medische, wetenschappelijke en farmaceutische wereld erkend. 

·         Hierna laat Niels verschillende plaatjes zien van graancirkels en wijst ons op graancirkels, waarin codes of tekeningen van het DNA of andere zaken, die met genezing te maken hebben. Andere graancirkels, die met deze lezing te maken hebben zijn: Canabis blad (Niels zag er een afbeelding van en wist toen dat dat een goed medicijn voor hem zou zijn), levensbloem en levensboom, celdeling in de levensboom, een cirkel van melatonine. 

 

Dan is het pauze. 

 

Na de pauze begint de lezing met een prachtige film over Avebury en omgeving. 

Dan gaan we verder met o.a. De Merkaba en de platonische lichamen. Niels heeft er zelf als kunstenaar meerdere gemaakt en legt iets uit over de werking. Zo blijkt dat fruit in een Merkaba langer vers blijft. Daarna toont hij verschillende vormen, zodat we zelf kunnen ervaren wat ze met ons kunnen doen. 

Belangrijk hierbij is dat we weten, dat een menselijk lichaam voor de helft of meer uit water bestanddeel, water is het belangrijkste bestanddeel van ons lichaam.  Emoto heeft al aangetoond dat muziek, woorden, gedachten etc. invloed hebben op water en laten zien in de kristalstructuren. Waterkristallen vormen ook een soort merkaba, evenals de kristallen, waarvan het siliciumdioxide het belangrijkste bestanddeel is.  Je zou kunnen zeggen, dat de merkaba een intermediair is tussen ons en ons hogere zelf. In de stargate komen alle geometrische vormen samen. 

Veel van de prachtige filmpjes en afbeeldingen zijn te zien op de site van Niels, https://www.crystalhealingart.nl, onder info en video. 

 

Vragen: 

  • Wat kan ik met de stargate? Antwoord: kijk naar de afbeelding op de website en ervaar wat het met je doet. Je eigen intentie is hierbij ook belangrijk.
  • Wat doet u bij het begeleiden van mensen? Allereerst samen met de ander zoeken naar de oorzaak van de klachten. Daarna samen kijken naar oplossingen. 
  • Welke muziek was er bij de filmpjes? Muziek, gemaakt op een elektrische gitaar. De trillingen en klanken versterken de beelden. 

 

Hiermee kwam een einde aan deze mooie morgen. 

Niels heeft de volgende boeken geschreven: 

  • Adem des levens.
  • Het woord van God.
  • Fantomen van licht.
  • De kunst van de sterren.
  • De koning van de kwetsbare kracht.
  • Adem des levens. 

Verder heeft hij als kunstenaar prachtige heilige, geometrische vormen gemaakt. 

Zelfgenezing met behulp van de mind.

Created with Sketch.

Lezing  Spiritueel Spectrum Tilburg 10 maart 2019   door Henk Fransen
Verslag: Gerard van de Kam.

Het onderwerp van de lezing is intiem, want het ligt dichtbij onze essentie.  Wij zijn lichtwezens,  vonken van goddelijkheid. Wij zijn scheppers, goden gelijk. Wij hebben een enorme power of mind. Dat kan direct werken in het hier en nu, maar ook op lange termijn.  Dat zijn de diepe en ver-strekkende  openingszinnen van Henk.

Rustig op een hoge kruk gezeten, vertelt hij vanuit een diepe overtuiging zijn verhaal, zonder notities of beelden, met naast zich alleen een flap-over, waarop pas na de pauze de gelaagdheid van de mens schrijft.

   Als we een angstig gevoel in ons hoofd halen, roept dat direct een angstig lijf op. Het hart reageert onmiddellijk net als de adem en de spieren. Triljoenen cellen veranderen van trilling en de stofwisseling wordt katabool. Het gevolg is dat ons zelf-genezend vermogen en de voorplanting worden geblokkeerd.

Als we op dat moment denken aan een goede vriend, besluiten hem te bellen en we een goed gesprek krijgen, ontspant ons lijf zich even snel, wordt onze adem weer direct rustiger en onze stofwisseling gaat naar anabool of  opbouwend.

Dus de focus op een negatief gevoel met angst en frustratie geeft per seconde een andere trilling.  Terwijl een focus op een positief gevoel  onmiddellijk een opbouwend effect  geeft.

Alles in ons lijf vernieuwt zich continu: onze huid vernieuwt zich in 3 weken, ons darmslijmvlies in 3 dagen en na een jaar is alles in ons lijf helemaal vernieuwd. 

    Eenzelfde proces speelt zich ook in het groot af: Alles wat we rondom ons heen zien,  gebouwen,  meubels,  lampen, begon ooit als idee. Onze hele westerse samenleving begon met een idee. Als zo’n idee wordt afgekraakt,  komt er niets tot stand, tenzij ik er rotsvast in blijf geloven en volhouden. Een scheppende gedachte is “goden gelijk” en gaat voorbij aan alles wat er nu is. We kunnen scheppen, wat er nu nog niet is. Zie hypnose.   Hypnose: Alle processen in ons lijf zijn zo ook beïnvloedbaar. Dat wordt  o.m. in hypnose gedemonstreerd. 

Hypnose vraagt een lichte trance en een suggestie over iets wat er nu niet is. Ons onderbewuste is heel groot en ons ik is klein. Via suggesties aan het onderbewuste kunnen we  veel doen. Soms vraagt dat enige herhaling.    De kunst daarbij is, om het los te laten, alsof het van geen belang is en het niet per se zo  moet gebeuren.  Mensen zijn niet allemaal even gemakkelijk in hypnose te brengen. De trance die bij hypnose nodig is, vraagt om alpha-golven in de hersens, terwijl mensen doorgaans in de wat snellere betagolven zijn. Om in alpha te komen, moet je je veilig kunnen voelen.  Het kijken naar caleidoscopen kan daarbij helpen. Pas in alpha kun je dromen.       Het gaat er dan om die staat van ontspanning mee te nemen uit rust of meditatie  naar het leven van alle dag. 

   Placebo: Ook het placebo-effect is een demonstratie van onze scheppingskracht:  We krijgen dan van iemand met autoriteit een pilletje zonder enige werkzame stof en een suggestie over de werkzaamheid van dat pilletje. Het gevolg is dat dit lege pilletje dezelfde effecten oproept als de pilletjes mét de werkzame stof. Zo’n pilletje kan allerlei soorten hoofdpijn genezen, terwijl die een heel scala aan oorzaken kunnen hebben. Er zit in ons dus kennelijk een intelligentie, die precies weet hoe hoofdpijn werk, wat de oorzaak is en wat er nodig is om deze op te heffen. 

Placebo werkt dus nu op het gezag van een ander. De uitdaging is om dat zelf te leren doen en je eigen innerlijke autoriteit te vinden. Dat kan door zelf te zoeken naar een inspiratiebron in de vorm van een persoon, een inspire-rende leraar, een tv-persoonlijkheid,  een dier (olifant, poes), of iets anders.    Kwantumveld: We komen nu op het terrein van het kwantumveld, het terrein van onbegrensde mogelijkheden. Het is een grensgebied waar deeltjes tegelijk wel en niet zijn en zich tonen naar de verwachting van de onderzoekers. We kunnen dus materie tevoorschijn roepen. 

We kunnen placebo onbewust laten werken. We kunnen dat nog beter bewust ook met zijn allen doen. 

Dat is te zien bij de vuurloop: Als je een groep enthousiast kunt maken, is het gemakkelijker om door vuur te lopen dan wanneer je deze activiteit in je eentje te doet.  Zoals je ook een gammele auto gemakkelijker samen aanduwt en op gang brengt dan in je eentje. (Henk leerde de vuurloop van indianen, zonder tsjakka e.d.). 

Groepsondersteuning zoals Henk die bedoelt, vind je ook in de fanclubs of supportgroepen van Willem de Ridder, waar ondersteunende oefeningen worden gedaan. Je leert dan in een zestal weken om jezelf als succesvol te durven zien en weer te durven ontvangen.  Deze fanclubs werken  met een 24 tal principes, die je kunt zien als facetten van een diamant. (zie het boek van Willem de Ridder “Spiegelogie” en zie ook hun website.Kanker: In onze samenleving is er nog een collectieve angst voor kanker. Dat bemoeilijkt tegenovergestelde processen. Toch zitten in ons systeem “natural killercellen”, die kankercellen kunnen omsluiten en opeten.  Als het collectieve denken verandert, wordt het gemakkelijker daarmee te werken en erop te vertrouwen. Nu is het nog 

vaak een strijd van iemand in zijn/haar eentje. 

 In een kort intermezzo legt iedereen -op verzoek van Henk-  aan haar/zijn naastzittende in eigen woorden uit,  wat ieder als de power of mind ziet ( Bijv. Deze power benutten tegen een allergie; deze power met verbeelding  in te zetten door de cellen als een koor een welkomstlied te laten zingen voor de nieuwe heup, om die nieuwe heup als welkome vriend te zien i.p.v. als af te stoten vijand.)

   Dan vraagt iemand iets over soorten kanker. Henk vraagt niet te focussen op het probleem  maar op de uitdaging die je aankunt.  Zie je probleem als een uitnodiging om te komen tot het besef van het Licht in je. 

   Ook merkt iemand op, dat het lastig is om je te ontspannen en op Licht te focussen als je lijf ziek en zwak en pijnlijk is. Henk vindt dat een terechte opmerking. Hij werkt zelf ook veel  met mensen zonder “draagkracht”.  Daarom is het zo belangrijk om al vroeg in je leven te beginnen met  het besef van de power of mind, zodat je daar al vertrouwd mee bent  als je ziek wordt. 

    Onze onbewuste geest wordt wel vergeleken met een ijsberg waarbij slechts 10 % zichtbaar boven het water uitsteekt. We benutten slechts een gering percentage van onze geest-potentie. Het gaat hier niet om al deze potentie  boven water te krijgen, maar alleen om toegang te krijgen tot dat onbewuste potentieel. Het bewuste kan zaadjes geven aan die  onbewuste power. Elke gedachte kan vorm aannemen, mits je erin gelooft. Gedachten, die gevoed zijn met gevoel,  geven brandstof aan die zaadjes 

Gevoelens of emoties die negatief zijn, houden een negatieve in-print . 

Er zijn allerlei klankkleuren van gevoelens. Er zij gevoelens die aansluiten bij de ziel  en er zijn gevoelens van angst en boosheid die we doorgaans aanduiden als emoties. De hoger gevoelens cirkelen allemaal om liefde. Het gaat dan om hartsverlangen, om ideeën die je liefhebt.  Omdat op aarde alles wat trager gaat, komen dat hartsverlangen wat trager met het onbewuste omhoog. Ze komen uit mijn grotere ik, uit God, uit het Licht. Hiervoor zijn we naar de aarde gekomen

We zijn te vaak bezig met dingen die er niet toe doen. Ga aan de slag met de beste versie van jezelf, beveelt Henk ons aan.

    Hartsverlangens : deze doen ons stralen, geven een anabole stofwisseling. Het is een levende werkelijkheid in het nu. Echter: ons hartsverlangen wordt zo vaak overschaduwd door beperkende overtuigingen zoals: Dat  kan ik niet, of dat is er niet voor mij,  of dat doet pijn. Toch zijn die hartsverlangens een werkelijkheid in zaadvorm. We kunnen onszelf niet aan onze schoenveters optillen; we kunnen wel leren in het licht te gaan staan. We kunnen  in ieder geval zoeken naar het beetje licht dat er nog is. Dat is verlangen en dat wil naar buiten. Je hartsver-langen steekt regelmatig de kop op. Denk regelmatig aan het licht in jezelf. Doe dat elke half of heel uur.  Besef dat dan triljoenen cellen gaan trillen. Dan kan de intelligentie in ons zich verbinden met de intelligentie buiten ons.  Ons hartsverlangen wordt dan het steeds terugkerend refrein. En dan ontstaan synchroniciteiten, die een uiting zijn van eenheid en die ons dankbaar maken.

  Het leven steunt ons; het hele universum steunt ons daarbij.

We praten teveel over problemen. We kunnen beter  over licht praten en het breder maken. 

Er zijn daarbij een beperking: er is een geluks-plafond, waar we snel tegenaan zitten. Dus moeten we leren hoger te gaan dan dat plafond. We moeten die uitdaging doorkrijgen. Na de pauze vervolgt Henk: Als we gedachten aan liefde ruimte geven in het licht, dan brengt dat e.e.a. op gang. Dan gaat het leven antwoord geven en ontstaat een cyclische stroom, zowel binnen als buiten ons. Dan ontstaat een balans tussen inspanning en ontspanning.

   Het is heel begrijpelijk dat mensen met een lastige en/of vergevorderde ziekte,  graag willen dat dit instant gebeurt. Toch kun je ook dan beter gemakkelijk te beginnen, met onderwerpen die nog binnen je macht liggen 

Overigens kun je deze dingen niet voor een ander doen of voor een ander vragen. Die ander moet dat zelf doen. 

Zoek dan op waar nog licht zit: een vrouw sprak over haar ziekten en kwalen, maar vermeldde terloops dat ze toch tot 2030 wil blijven leven. Bij deze laatste uitspraak sprankelden haar ogen. Daar zat dus licht.Ga dan daarop verder. Het zou goed zijn als een moeder die een kind draagt,  al begint met deze levenskunst. ZIELRELATIESDENKENVOELENLICHAAM | Dan noteert Henk de 5 hiernaast staande woorden op de flap. Elk orgaan is een uitdrukking van de ziel. Deze lezing nu gaat vooral over het denken, dat natuurlijk verbinding heeft me de overige woorden. Psychosomatische kwalen raken én het denken én het voelen én het lichaam.  Het lichaam wordt geraakt door slechte voeding,  onvoldoende slaap en een minder sterke ademhaling.  

Voelen heeft te maken met onze hogere gevoelens die eigenlijk samen te vatten zijn onder de term behoeftes: behoefte aan liefde, aan warmte, aan veiligheid. Als aan deze behoeftes tegemoet gekomen wordt ontstaat dankbaarheid. Als die fundamentele behoeftes echter niet vervuld worden, ontstaat een probleem. Kinderen laten  hun behoeftes direct zien en krijsen zo nodig  als ze tekort komen. 

Volwassenen onderdrukken hun niet-vervulde behoeftes, isoleren zich, sluiten zich zelfs af voor hun behoeftes. Dat doen ze om te overleven. Dan blijft alleen het overlevingsbrein actief, verkokert het denken, ontstaat er een lagere trilling tot vluchten of vechten. De focus komt dan te liggen op het tekort, op het niet kunnen. Het is dan moeilijk oog te houden voor positieve dingen. Toch is er vaak veel liefde van helpende mensen rondom een zieke. In deze situatie is het belangrijk te vertragen en te leren in je lijf voelen, waar het nog wel goed en prettig is. Dat kan onder meer door iemand,  die uitdrukking geeft aan pijn en verdriet en tussendoor een opmerking maakt waarbij haar ogen oplichten. Als dat gebeurt sta dan stil en maak contact met wat er op dat moment aan Licht in de ogen is.

De conclusie is dan dat er naast alle ellende ook licht is.De meeste volwassenen zijn nog met hun basisbehoeftes bezig; tegelijk zeggen ze niet wat ze nodig hebben maar proberen dat indirect te krijgen. Als je meer contact maakt met het licht in jezelf, kun je  zien dat dingen geleidelijk beter gaan.  Je kunt zelfs in flow raken, waarbij het ik-besef  en het tijdsbesef verdwijnen. Dat is spiritualiteit in de praktijk.  Dan kun je de mooiste plannen waar maken en de hemel op aarde brengen. Het begint dus met goed zorgen voor jezelf, contact maken met je hartsverlangens en dan in flow komen. En dat uitdragen. De focus op licht zal de trilling van triljoenen cellen verhogen.  Focus dus niet op klachten maar op het Licht. 

Dan wisselen we weer met onze buurvrouw-/man uit wanneer je in flow bent. (bijv. bij wandelen in de natuur, bij het schilderen en/of  bij het maken van presentatie)

In groepen geven mensen elkaar support dat is heel versterkend. Soms zijn er omslachtige, tijd-verslindende vragen, die alleen andere woorden gebruiken dan Henk zegt. Henk benadrukt:  doe het op je eigen manier. Ik heb de waarheid niet in pacht. Het gaat juist om aansluiting te krijgen bij de ander. Daarom besteedt Henk ruim 2 uur aan een intake met iemand die een beroep op hem doet. Henk verwijst ook naar Joe Dispenza die boeken schrijft over de werking van de hersens. Een van zijn boeken heet “Jij bent zelf de placebo”. 

   Als dan de batterij van de microfoon leeg is, grijpt Hen dat moment aan om te filosoferen over het verstaan van dergelijke symbolische tekens:  Moet hij nu stoppen met spreken of juist met eigen stemkracht doorgaan?  Zijn afweging is dan:  als het tot verkramping leidt, stop er dan mee.  Maar als het je uitdaagt, ga dan verder. 

Het geluks-plafond  geeft aan, dat het soms oncomfortabel kan voelen om meer geluk te krijgen dan je verwacht of hoopt. Je kunt dan je dat plafond verhogen en daarmee je opvoeding te boven gaan.

   Je kun zeggen: “ik ben vrij”. Dat is een absolute uitspraak, die bijna een verplichting kan inhouden. Als dat voor jou te ver gaat  kun je zeggen:  “Ik mag me steeds vrijer voelen” of  “Ik ben bereid om te onderzoeken waarom ik vrij ben”. Ook kun je ruimte brengen in een onvrije situatie:  als je van vrijheid houdt, kan het  staan in een file je een onvrij gevoel geven. Maar als je die tijd gebruikt om naar favoriete muziek te luisteren of een leuk  telefoon-gesprek te houden, dan maak je deze situatie toch weer vrij.

Als de verhouding met je partner wat minder goed is, kun je dat niet in je eentje verbeteren. Wel kun je jezelf dan verbonden voelen met je eigen verdriet daarover. En daarover kun je dan weer compassie voelen met je partner in die situatie.Na nog enkele vragen en  antwoorden komt Henk tot de afronding van deze druk bezochte. waardevolle lezing

Met veel  levenswijze voeding. Deze lezing sluit aan en bouwt verder op de lezing die Henk  2010  hield over de zelf-genezend vermogen . Voor verdere informatie:  https://www.henkfransen.nl/

Henk schreef de volgende boeken: 

Bondgenoot Immuuncel. 

Handboek kanker

Versterk je genezend vermogen, een doorgeefboek.

Op zijn site zijn ook video’s te bekijken over zelfgenezend vermogen en een 10 stappen plan.

Oertoestanden van aarde & mens 

Created with Sketch.

Lezing  Spiritueel Spectrum Tilburg  25 november 2018   door Sander Videler
Verslag: Gerard van de Kam.

De lezing opent met de presentatie van een tekst van Rudolf Steiner:  “Creationisme houdt in dat de aarde en de mens geschapen zijn door geestelijke wezens.” De mens wordt dan omschreven als een uit de komsos neergedaalde geest. De recapitulatie van Haeckel spreekt over een cyclisch tijdsbegrip, d.i. eerdere ontwikkelingsstadia herhalen zich aan het begin van een nieuw ontwikkelingsstadium. Aan de ontwikkeling van de hoogste organisme kan zodoende heel de eerdere evolutie worden afgeleid.


Hiermee opent Sander Videler de lezing over “Oertoestanden van mens en aarde”. Hij bespreekt de denkbeelden over de ontwikkeling van bewustzijn, zoals deze in de antroposofie worden gezien. 

Het raakt daarbij aan de theosofie, de gnosis, de renaissance van spiritualiteit vanuit het oosten,  op het einde van de 19de eeuw. Daarbij horen namen als mevrouw Blavatsky, Krishamurti, Leadbeather, Annie Besant, Herman Hesse, Goethe, e.a..


Rudolf Steiner was eerst actief bij de theosofie, o.m. als voorzitter van de duitse beweging. 

Hij verbrak de band daarmee toen deze beweging  Krishnmamurti wilde zien als de wedergekomen Messias. Volgens Steiner zou het Christusbewustzijn niet in één persoonlijke messias terugkomen maar in elk mens individueel. Zo maakte Steiner  de overgang van de theosofie naar de antroposofie.

In de antroposofie wordt de ontwikkeling van mens en aarde verkend. Steiner kon in de Akasha “zien” en ontwikkelde zo een antroposofische mystiek.  Daarover gaat het meerendeel van zijn vaak moeilijk te doorgronden boeken. Daarnaast gaat een derde van zijn boeken over de toepassing daarvan in pedagogie, eurythmie, biologisch-dynamische landbouw en architectuur. Juist deze laatste op toepassing gerichte boeken zijn veel meer bekend. Deze lezing zal vooral gaan over het mystieke werk van Steiner. 


Omdat de tekst van deze lezing integraal terug te vinden zal zijn op de website van Sander Videler, volstaat dit verslag met de hoofdlijnen van de lezing.  Kort samengevat is dat:  

Het pure bewustzijn moet steeds meer in de materie indalen, om daarmee een ultieme vorm van  individualiteit te krijgen. Van daaruit dient het individu zich, maar nu in volle vrijheid en bewustheid-  weer te verbinden met alles wat tijdens de indaling in materie  onbewust werd losgelaten of opgeofferd. Dan kunnen we goden worden. 

Dat proces vindt plaats in 7 dynamische fasen. Elke fase kent 7 era’s of tijdperken. En elke era  kent 7 cultuurperiodes. 


Geestelijke wezens dringen dus steeds dieper door in de materie. De prijs daarvoor is inlevering van een deel van het bewsutzijn. En dat moet dus ook. Het bewustzijn wordt doffer naarmate het meer in de materie komt. Door dit proces ten diepste door te maken, kan uiteindelijk in de mens pas echte vrijheid onstaan. En dan wordt de ziel ook individueel en kan eigen keuzes maken. En dat is weer een voorwaarde voor ons om ten slotte weer goden te worden. 

In de Akasha ligt alles bijna  wiskundig opgeslagen in cycli van tijd. In elke nieuwe cylus worden de eerdere ontwikkelingsfasen herhaald, volgens de recapitulatie van Haeckel. Afbeeldingen van ontwikkelingsfasen van embryo’s bij mensen, kikkers en illustreren dat. 


In ons zonnestelsel gaan we door 7 planetaire fasen, aangeduid met de namen van planeten. 

De Saturnusfase: er is alleen één kosmische oernevel, puur etherisch doortrokken van bewustzijn.

De Zonnefase: de zon splitst zich af van de oernevel en er onstaat een zonnegeest, met daaromheen zielen.  

De Maanfase: in de tijd dat aarde en maan nog één geheel waren. De geestplaneten onstaan en daar verblijven geesten. Duistere krachten splitsen zich af in Lucifer en Ariman. Hun functie is het afremmen van bewustzijn. Geesten dalen in materie af, in grove vormen, in dinosauriers. De geest heeft daarbij vrijwel geen vat op de materie. Dan wordt de maan afgescheiden van de aarde en sterven de dinosauriers. Met de maan worden tegenwerkende krachten uitgestoten. Maar ook in de maan is er bewustzijnsontwikkeling. 

De Aardefase, waarin wij ons nu bevinden: op de aarde onstaat een meer fijnstoffelijke evolutie, die culmineert in het ontstaan van de mens.  Hierna volgen nog: 

De Jupiterfase

De Venusfase

De Vulcanusfase. In deze fase is het leven weer volledig vergeestelijkt.  Fysiek incarnatie stopt. De aarde als materie sterft. 

Op het einde van elke fase is er een “Pralaya”,  dat is een rustpauze, waarin de geesten weer op stijgen. 

Wij zijn nu in de vierde fase, de Aardefase en hebben dus nog 3 fasens te gaan.


In de Aardefase zijn weer 7 era’s of tijdperken te onderscheiden.

Polaris,

Hyperborea

Lemurië

Atlantis,  Deze era stopt rond 11.500 voor Christus, als de laatste ijstijd verdwijnt en er een gigantische zondvloed komt, die wij kennen van het verhaal van Noach en de Ark. Noach wordt in andere culturen ook aangeduid als Manoe en als Hermes Trismegistos 

Na-atlantis: in deze fase bevinden wij ons nu . Hierin worden weer 7 cultuurperiodes onderscheiden

Zesde Era

Zevende Era.

Wij bevinden ons nu in de 5de era of het 5de tijdperk: de Na-Atlantische fase.

Ten slotte zijn er 7 cultuurperiodes in de Na-Atlantische fase:

De Oud-Indische periode: voor hedendaagse wetenschappers is het onverklaarbaar dat hier de hoogste en meestverfijnde beschaving plaatsvond  

De Oud-Perzische periode

De Babylonisch-Chaldeese-Egyptische periode

De Grieks-Romeinse periode

De Germaans-Angelsaksische  periode: in deze fase bevinden wij ons nu. In deze fase dringen wij ten diepste in de materie door. Als dat gebeurd is, is het werk van het Westen klaar. 

Slavisch-Russische: deze fase zal over ca. 140 jaar ingaan. 

“Amerikaanse” = Philadelphische fase: (Phila = liefde  en Delphi = kennis).Deze fase begint over ca. 2300 jaar en valt samen met wat in bijbelse termen de Apocalyps = de openbaring wordt genoemd. 


Voor verdere informatie  verwijs ik hier naar de website van Sander Videler: 

http://www.sandervideler.com/zelfontwikkeling/wp-content/uploads/2018/11/Oergeschiedenis-volgens-de-antroposofie-Steiner.pdf

De lezing heeft mij als verslaggever (onbekend met het antroposofische mystieke gedachtengoed) een immens groot en aannemelijk overzicht gegeven van de geschiedenis en de huidige tijd.   

Dat maakt het gemakkelijker om verschijnselen meer begripsvol te duiden in hun grotere samenhang. Zo worden de wonderlijke oude culturele en technologische vondsten beter begrijpelijk door het besef van de Oud-Indische periode als de hoogste beschaving, van waaruit we steeds meer de materie zijn ingedaald.  

Dat oogt als volledig tegenstrijdig met het tot nu toe gehanteerde paradigma van oerknal en evolutie, waarin we menen, meer beschaafd en ontwikkeld te zijn dan ooit te voren in de geschiedenis van de aarde en de mensheid.   

Het mysterie van de Bosnische piramides

Created with Sketch.

Lezing  Spiritueel Spectrum Tilburg  17 febr.2019   door Aafke Douma en Rob Heiligers. 
Verslag: Gerard van de Kam.

De praktijk van de inleiders heet: ‘NATUURLIJK Centrum Bewustzijn & Bloei’, want het gaat hen niet om  bewust-wording want we zijn al bewust en niet over groei, want we zijn al in bloei. Hun logo is een krachtige boom met indrukwekkende wortels, een stevige stam en een grote kruin. 

(Zie www. NATUURLIJKCentrumBewustzijnenBloei.nl )

Rob en Aafke lazen over de Bosnische piramides, kwamen in gesprek met de ontdekker ervan. Ze reisden er meermalen heen, schreven erover en organiseren er nu ook reizen naar toe. Hun artikelen zijn o.m. te vinden in het blad Vruchtbare Aarde, in Spiegelbeeld en de afgelopen maanden ook in Paravisie (lees op de site bij ‘nieuws’) 

Voordat ze hun verhaal gaan vertellen, doen we samen een boommeditatie: ontspannen zitten, voeten plat op de grond, rustig en diep inademen. Dan maken we ons een  voorstelling van een stevig en ruim wortelstelsel onder onze voeten, ons lichaam als de stam en boven ons hoofd een mooie sterke takkenkroon. We ademen in vanuit de aarde via de wortels door ons lichaam naar boven, naar de kruin; dan uitademen vanuit de takken naar beneden via het lichaam naar de wortels toe. Na enkele ademhalingen doen we de inademing nog steeds vanuit de aarde en de wortels naar de takkenkroon, maar gaat de uitademing via ons hart naar de directe omgeving, welk verder kan worden verruimd  tot de hele wijk, de hele stad, heel Nederland, heel Europa en tenslotte de hele wereld. Energie volgt aandacht, een mooie bijdrage aan zuivering van het milieu. 


De Bosnische piramides zijn ontdekt door Semir Osmanagic, de zoon van een Bosnische minister. Hij is de ontdekker en spreekbuis geworden van de Bosnische piramides. Semir is econoom, ontvluchtte de oorlog in Bosnië, leidde succesvol een staalbedrijf in de VS en studeerde daarnaast af in culturele antropologie.  Hij schreef een boek over piramides overal ter wereld, in Egypte, Zuid-Amerika, China, en nog veel meer landen. Dat boekje werd vertaald en ook in Bosnië uitgegeven. Semir (of Sam, altijd getooid met een cowboy- of Indiana Jones-hoed ) reisde daarom terug naar zijn geboorteland en kon toen voor het eerst de piramidevorm van de heuvels bij het plaatsje Visoko zien, 30 km vanaf hoofdstad Serajevo. Hij ging op onderzoek uit en door eigen speurwerk en navraag bij de plaatselijke bewoners kwam hij meerdere piramides op het spoor die onder een laag aarde van een meter dik verborgen lagen. Die aarde was wellicht 13000 jaar geleden door een enorme overstroming (de zondvloed?) over de piramides gespoeld. 

Over de hele wereld worden momenteel  -met nieuwe scantechnieken, satellieten en drones- ondergrondse en overwoekerde piramides ontdekt, die een wereldomspannend energie-netwerk lijken te hebben gevormd.  Piramides (-ook die van Bosnië-) worden daarom vaak afgebeeld met een sterke verticale (normaal onzichtbare, maar wel meetbare ) straal, die uit de punt van de piramide strak naar boven straalt. Het gaat hier om zgn. scalar waves, scalaire golven, ook wel nulpunt-energie, omgevingsenergie of tachyonenenergie genoemd. Metingen leveren op dat op grotere hoogte deze straal nog sterker is dan pal boven de top. Er wordt geconstateerd dat wereldwijd deze piramides a.h.w. zijn geactiveerd sinds 2008. In Bosnië wordt er in enkele jaren tijd al een toename aan activiteit met 30 % waargenomen.  Piramides zijn dan ook geen graven, niet in Bosnië en ook niet in Egypte. De begraaf-plaatsen van de farao’s in Egypte liggen bij Luxor, honderden kilometers van de piramides vandaan. 

  

Er is in Bosnië een grote Piramide van de Zon. Het is de hoogste piramide van de wereld (362 m). Daarnaast is er ook een Maanpiramide (190 meter hoog, met een afgeplatte top),  een piramide van de Draak (90 m), een piramide van de Liefde, een ‘Tempel van Moeder Aarde’  en een grote aarden wal. Zon, Maan en Draak liggen op de punten van een gelijkzijdige driehoek, met zijden van 2,2 kilometer lang.

Onder de piramides en onder het hele stadje Visoko is een uitgebreid stelsel van gangen gevonden, met opmerkelijke eigenschappen en vondsten. In de gangen kan een optimale Schumannresonantie (7.83 hz) worden geconstateerd. De lucht wordt ervaren ‘als  zo zuiver als op een bergtop’. In sommige gangen stroomt kristalhelder water met helende kwaliteiten. Op kruispunten van ondergrondse waterstromen liggen grote gladde keramische stenen met kristal van binnen. Deze ogen soms als landschaps-kaarten, met heuvels en groeven als rivieren. 

  Er werden ook artefacten gevonden, die nu in een museum te zien  zijn. Daaronder ook een merkwaardige keramische handsteen, waarmee geheeld en gesneden kon worden.


In de gangen zijn op digitale camera’s regelmatig verschijningen met vage contouren en zachte kleuren te zien. Dat gebeurde met name wanneer Aafke vroeg om contact te mogen maken. Aafke is mediamiek begaafd en helderziende. Ook waren er regelmatig orbs  (een soort lichtbollen) te zien. 

   Er zijn kamer-ruimtes  in deze Zonpiramide, maar deze zijn nog niet toegankelijk voor mensen, omdat de energie ter plekke een soort magnetroneffect op mensen kan hebben. Mediamiek begaafde mensen hebben het gevoel dat we eerst nog een hoger niveau van bewustzijnsontwikkeling moeten hebben bereikt, voordat we zonder schade deze ruimtes te kunnen betreden. Er zijn mensen die al fysiek onwel worden, als ze te dichtbij de Zonpiramidetop komen. 

 De ingangen van de tunnels waren dichtgemaakt. Volgens ouderdoms-metingen moet dat ca. 5000 jaar geleden gebeurd zijn; waarom en door wie is nog onbekend. De ouderdom van de Zonpiramide en gangen wordt op 34.000 jaar gehouden. Dat is ouder dan de Egyptische  piramides, die tot nu toe als een paar duizend jaar oud worden gehouden, maar inmiddels op meer dan 10.000 jaar gedateerd worden.

Op de top van zonpiramide ligt de ruïne van een kleine burcht waar traditioneel de Bosnische koningen werden gekroond.
 Bij een meditatie n.a.v. een foto van het weilandje een stuk onder de top van de Zonpiramide, ervaren meerdere mens uit het publiek sensaties van verruiming, aarding, derde-oog-activering, enz. Iemand omschrijft de piramide als een neutrale versterker, die zowel positieve gevoelens als negatieve gevoelens uitvergroot. Zou dit een verklaring kunnen zijn voor de wrede en gewelddadige strijd, die jarenlang in deze omgeving heeft gewoed? Een machtsstrijd over dit gebied? De kogelgaten van die strijd uit de oorlog van 1990-95 zijn overal nog duidelijk zichtbaar.

 De piramide van de Zon is onder bedekt met een onbekend soort beton met een kwaliteit die beter is dan huidig modern beton. De piramide van de Maan lijkt massief te bestaan uit lagen betonnen platen en klei. Het wordt afgeraden deze zonder gids te beklimmen omdat er nog mijnen kunnen liggen uit de oorlog. Aafke ging spontaan op een bepaalde plaats op de maanpiramide liggen. Dat bleek later ook de top en het energiecentrum van die piramide te zijn. Mensen kunnen last hebben van Maanenergie, vooral bij volle maan, want de maan heeft invloed op water.    

  De vraag wie dit alles gemaakt hebben en waarom, is nog niet te beantwoorden, maar de veronderstelling dat het hier om ‘niet-menselijke instant creation’ (=onmiddellijke creatie) gaat, is meermalen te horen.   

De tunnels onder de piramides hebben een helende uitwerking op bloedarmoede, hoge bloeddruk, COPD., enz. Wonderlijk is dat mensen die doorgaans claustrofobisch zijn, daar in de tunnels geen last van bleken te hebben. 

Omdat gewone archeologie op vele vragen (nog) geen antwoorden kan geven, heeft Sam Osmanagich contact gezocht met mediamieke vrouwen die de Akasha kunnen lezen. Ook Aafke maakte, in gezelschap van Sam, contact met het wetend veld. Zij spreekt dan als de piramide zelf en meldt: 
‘De Zonpiramide is een energiemachine die weer actief is geworden sinds 2008. De uitstraling ervan zal de komende jaren steeds sterker aanzwengelen, wat een harmoniserend effect zal hebben op iedere betrokkene en op de wereld. De piramide-energie is zowel bewustzijnsverruimend als vitaliserend. De piramidevorm en de betonbedekking erop zorgt ervoor dat deze energie gefocust blijft.

De Zonpiramide ‘heeft een hartslag’: de energie pulseert ritmisch vanuit een kern op 2/3de  van de piramide. Deze kern lijkt een groot ellipsvormig etherisch kristal te zijn, die als een soort prisma bij elke puls de energie zowel omhoog als omlaag stuwt. De komende tijd zal deze piramide-energie steeds meer ook in een bredere waaiervorm naar buiten voelbaar worden’
Dr. Sam Osmanagich stelde ook vragen aan Aafke daar diep in de tunnels. Ze maken dan volkomen onverwacht contact met wezens die zich ‘Minocho’ noemen. Het zijn hyperintelligente  ‘lichtwezens uit de 14de dimensie’, die zich tonen als, oliekleur-achtige ellipsvormige blaasbellen  van ongeveer een meter groot. Bij het afsluiten van het contact tussen hen en Aafke geven zij als kernboodschap: JUST BE. Dat is de essentie van de uitstraling van de Zonpiramide: en ook: meer leven vanuit ZIJN, minder vanuit DOEN’.                                                                                                              
Aafke voelde hierbij een pure energie die zij nog niet eerder zo heeft ervaren. En dat is wat de Minocho kennelijk te bieden hebben: ‘to reclaim your purity’,  je puurheid hervinden. Deze door hen gecreëerde locatie met tunnels en piramides werkt energetisch in op het herinneren van ieders oorspronkelijkheid.                                         
Deze Minocho leven in een eeuwig nu, zonder tijd/ruimte, ze ZIJN. Zij hebben 55.000 jaar geleden deze piramides ‘instant gecreëerd’, met een soort denkkracht. De Minocho wonen niet alleen in die Bosnische tunnels, maar zijn overal. Je kunt je op hen afstemmen en zo de hartelijke en pure energie voelen. Het lijkt op de ontroerende energie van een pasgeboren baby: een puur ZIJN.

Sommigen van ons kunnen de Minocho al voelen of zien. Deze Minocho geven aan dat ze nu gekend willen worden, in de openbaarheid willen treden om aan te geven, dat dit pure Bewustzijn of onze oorspronkelijkheid, weer beschikbaar zijn. In essentie zijn wij in ons ZIJN  zelf Minocho…, zijn zij deel van ons Lichtwezen.

Ten slotte attendeerde een van de aanwezigen nog eens op de duistere strijd en ellende die in voorbije jaren in deze regio heeft plaatsgevonden. Dat mag niet vergeten worden. Wellicht speelt de eerdere uitspraak dat de piramides versterkers zijn, die zowel de positieve maar ook negatieve energie versterken hier een rol. 


Op de website http://www.natuurlijkcentrumbewustzijnenbloei.nl onder ‘nieuws’ zijn de artikelen en teksten te vinden, die Rob en Aafke geschreven hebben. Daar staan ook de letterlijke teksten van de communicatie/readings in de tunnels. 


Kortom dit was een uiterst waardevolle en betekenisvolle lezing, die op een andere manier aangeeft dat we in een tijd van grote overgang en transformatie leven. Mede om die reden was het een ruim opgekomen publiek, ondanks het zonnige weer, dankbaar voor deze bijeenkomst. 

Spagariek

Created with Sketch.

Spagyriek”  door  Rineke van den Berg

 Lezing  Spiritueel Spectrum Tilburg  20 jan. 2019 Verslag: Gerard van de Kam.

Spagyriek zou kunnen worden omschreven als Alchemistische Al-genezer. Al-chemie = alomvattende chemie.  Rineke van den Berg noemt zichzelf  complementair therapeute. Zij woont in Nieuw-Beijerland . 
Spagyriek is ontbinden en verbinden in een andere vorm. Spagyriek is voor Rineke via voortschrijdend inzicht haar waarheid geworden. Luister naar wat voor jou waar kan zijn, zegt zij.
In Spagyriek worden ziektes beschouwd als processen in het kader van onze persoonlijke evolutie (fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel) en bewustwording. Ziektes zijn dan verstoringen van de balans die ons wezen en ons bewustzijn ertoe aanzetten om een nieuw evenwicht op hoger niveau te vinden.
Rineke is door haar voorgeschiedenis al vertrouwd geraakt met andere visie op ziekte en genezing:   
Haar vader was een wijze tuinder  die werkte met onbespoten groenten en kruidengeneeskunde. Hij vermeed suiker, at nooit vers brood, omdat het eerst moet uitgisten en gebruikte roomboter i.p.v. margarine. Hij ontdekte dat de ziekte van Pfeiffer door inentingen veroorzaakt werd. Rinekes opa was al homeopaat, voordat Hahneman en Jung met zijn archetypes bekend waren. Rineke leeft , met haar man in een samengesteld gezin met 6 kinderen;  ze  heeft één kleinkind.

Dan gaat Rineke een aantal afbeeldingen van planten laten zien. De volgorde daarvan is door haar bewust gekozen, want in Spagyriek is de volgorde van het mengen van geneeselementen, in afstemming op de persoon heel belangrijk.  Wanneer Rineke even later dezelfde afbeeldingen in omgekeerde volgorde laat zien, blijkt de uitwerking op sommigen in het publiek aangenamer  en voor anderen juist minder prettig.  Ook welk plant als middelste in het mengproces geplaatst wordt, is sterk bepalend voor de uitwerking.
Spagyriek werkt op alle niveaus: op lichaam, geest en ziel. Bij het maken van een geneesmiddel voor een individu zijn de volgorde en de doseringen  van de te mengen middelen dus uiterst belangrijk. Soms is de ziel gekwetst, soms is de geest getraumatiseerd, soms is het lichaam verzwakt. Spagyriek werkt dan op alle niveaus. Het is niet Rineke die het medicijn kiest, maar het is de cliënt zelf die aangeeft wat hij of zij nodig heeft. Het meesterschap in ons weet immers alles.
Het gaat er daarbij niet om wat er was, maar wat er nu is. 
Spagyriek werkt met alle onderdelen van planten, niets wordt weggegooid. Het combineert homeopathie, bloesemremedies, aromatische stoffen, celzouten, sporenelementen,  edele metalen als goud en platina. 
 
Het plaatje van de paardenbloem wordt door aanwezigen ervaren als zonnetje, als stralend en als vrolijk. De gele kleur is goed voor de lever en ontgift deze.
Rozemarijn opent de longen en versterkt ontvankelijkheid. Het gaat om het creëren van ruimte.
Wij worden allemaal geconditioneerd, -zoals een computer door het accepteren van cookies-,. om te “pleasen”.  Al deze vervuilende en verstorende “cookies” kunnen met Spagyriek uitgezuiverd en verwijderd worden. Dat kan soms een heel proces zijn. Want soms krijgen we door onze ziekte of onze kwaal veel aandacht. Dat is prettig en het kan moeilijk zijn om dat los te laten.
Planten zijn “gegroeid licht”. Door naar planten te kijken kan er al veel gebeuren.
De Iris of Zwaardlelie brengt  je weer bij je oorspronkelijke kennis.
De Meidoorn is een hartplant, die de liefde aanspreekt. Het hart weet meer dan het brein. In de zaal heeft Rineke vooraf gesprayd met een mengsel van Meidoorn en Titiaan. Voor gevoelige mensen is dat duidelijk merkbaar,
Yohimbe of Engelenwortel verbindt je met je vitale krachten. Zo boven zo beneden. Engelenwortel groeit als een engel met opgeheven armen. Datzelfde gebaar zit in het levensteken, (-waarvan Mercedes-symbool een omkering is).  De grotere variant hiervan heet Aartsengelenwortel. Deze heeft een stevige stam en kan  twee meter hoog worden.
De Braaknoot, Nux Vomica, nodig uit tot volle overgave.

Alchemie is een mengsel van oosterse en westerse inzichten. Namen in dit verband zijn: Paracelcus, Nicolaas Flamel, Raspoetin, Hildegard van Bingen, Marie Treben  en vele anderen.  In Praag is nu nog een alchemisten straatje, omdat alchemisten elkaar opzochten, in verre reizen nieuwe kennis opdeden en  graag in stilte werkten.
De westerse alchemie wilde van lood goud maken. De oosterse alchemie wilde de eeuwige jeugd en het eeuwig leven dichterbij brengen.
Nicolaas Flamel, meende dat we teveel in illusies leven en zo blokkeringen krijgen.
Raspoetin hielp de tsarenfamilie. De huidige Poetin heeft verwantschap met Raspoetin. Volgens Rineke meent hij het goed met Rusland, zo merkt zij op haar eigen reizen naar dat land. 
Hildegard van Bingen maakt o.m. het kruidenbitter. Zij was in heel Europa bekend. De paus kwam bij haar op consult , nadat zij weigerde zelf naar de paus te reizen. Er is een film over haar: Vision geheten. Maria Treben maakt ook kruidenbitters.
Rineke: ieder kan met alles communiceren en de echte alchemist verandert alles in Liefde. Het gaat van gif naar goud.
De Hop is ook een bijzonder plant. De Latijnse naam, de Humulus Lupulus, laat zich goed benutten als toverspreuk zeker bij kinderen. Als je met opgeheven vinger de formule Humulus Lupulis uitspreekt kun je bedreigingen en spoken bezweren.
Efedrine uit de plant Ephedra haalt de frustratie weg.
De Aluin of Mandragora  is een heksenplant, die in de boeken van Potter regelmatig voorkomt. Het is een soort antivampier- plant. De wortels ervan gaan “gillen” als je de plant  uit de grond trekt.
Artemisia groeit ook in Nederland, maar komen oorspronkelijk uit het Altenagebergte.  Het versterkt je autonome zeggingskracht.  Met name als je het gevoel hebt dat jou veel verboden is, kun je thee drinken van deze plant.

Spagyriek gebruikt dus alle onderdelen van een plant via een aantal processen:
Fermentatie, waarin de energie vrij komt, distillatie, in een glazen bol met tuit, ver-assing, door het verbranden tot 400 graden, het smeltpunt van goud. Dan wordt alles samengevoegd en in een proces van 21 dagen gefilterd. Ook dat filterproces wordt aandachtig gevolgd, omdat alles invloed heeft.  Dan heb je dus alles uit één plant gehaald.
En dit complete proces wordt dus met 104 verschillende soorten planten gedaan.
Er zijn apotheken geweest die Spagyriek-produkten maakten, maar daarmee stopten omdat ze teveel werden tegen gewerkt.

Spagyriekdruppels  kunnen steeds verder verdund worden, want hoe meer verdund. hoe sterker de uitwerking zeker op oudere en eerdere niveaus kan zijn.
Diagnostiek is bij Spagyriek niet nodig. Rineke laat ons allemaal een flesje voelen, no 103,  de Imperativa. Sommigen van de aanwezigen ervaren sterke uitwerkingen en sensaties bij dit middel. 
In de pauze zag ik op de tafel met producten een oogroller “I see You” met daarbij de tekst: Gesprek met innerlijke god.
Na de pauze vertelt  Rineke  over haar cursus waarin je leert communiceren met jezelf en met de ander.
Ons hart weet meer dan ons verstand. Het antwoord van ons lichaam is voelbaar met spiertests,  maar Rineke benut liever de hartslag in de pols, de zgn. VAS-methode =  Vasculair-Autonoom-Signaal.  Aan de hand van deze polsdiagnostiek  vindt ze het antwoord op de vraag welke sterkte en de dosering van de middelen iemand nodig heeft.
Belangrijk hierbij is, is dat ons lichaam alleen ja-antwoorden kent en dat vraagt een helder vraagtaal.  (Ons lichaam laat het woord niet weg: als ik zeg dat iets niet gemakkelijk is begrijpt mijn lichaam dat  als gemakkelijk.)  (Deze polsdiagnostiek werd volgens haar ook bij de inlichtingendiensten gebruikt, o.m. als leugendetector.)
Ook de hartcoherentie  die bij elk mens anders is en werkt als signaal. Bij tests reageert het hart eerder, a.h.w. voorvoelend op wat komen gaat. De cursussen die Rineke  geeft tellen tot maximaal 12 mensen.

Dan volgen een aantal vragen en opmerkingen vanuit het publiek met reacties van Rineke. Een greep hieruit: 
-Iemand uit het publiek is gevoelig en wordt vaak afgeleid door haar stadse omgeving. We weten inmiddels voldoende over de verstorende uitwerking van Wifi en elektriciteit op onze slaap en rust.
-Bij Spagyriek worden de tabellen van Mendelejev benut. Immers omdat alles met alles verbonden is, speelt ook alles mee. Zo ook iemands horoscoop. (NB. Wij worden vaak door onze angsten aangestuurd, zo kunnen voorspellingen uitwerken als een selffulfilling prophecy, die zichzelf dus waarmaakt.).
-Een zieke man van een aanwezige vrouw knapte helemaal op door Wilgenroosje
Spagyriek werkt eigenlijk met een soort innerlijk goud van jouw oorspronkelijke Zijn, jouw essentie, jouw goddelijkheid. Spagyriek bevordert het hervinden van je innerlijke heilige graal. Alles kan bijdragen aan je genezing, want je bent zelf jouw eigen therapeut.
-De verbrande huid van een kind genas door het gebruik van Zee-druifje. Dat werkt hydraterend en verbetert de vochthuis-houding. Onze nieren hebben ook met vochthuishouding en ook met angsten te maken.
-Spagyriek kan ook benut worden om de schadelijke bijwerkingen van bv. chemotherapie te verzachten. Het effect van Spagyriek kan soms zelfs zijn dat er weer stamcellen worden aangemaakt.
-Spagyriek wordt niet opgenomen in verzekeringen. Dat doet Rineke terugdenken aan de Zwarte Zalf, die zij ooit promootte als middel tegen huidkanker. Daardoor werd ze beschuldigd van onbevoegd uitoefenend van geneeskunde. 
-Het boek van Maria Treber “Gezondheid uit de Apotheek van God” is nog steeds een aanrader.
- Door Artemesia weet je precies wat je zelf wilt, waardoor je weer meer vanuit je hart gaat leven.
-Net als bij andere middelen kun je met Spagyriek ook iets namens een kind of een volwassen ander vragen, mits die ander daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
-Rineke kon met Spagyriek  op 10.00 kilometer afstand de netelroos van een bevriende arts verminderen, al moest ze dat na enige tijd weer herhalen. Het is beter Spagyriek direct materieel te gebruiken.

-Spagyriek is redelijk kostbaar te noemen. Een groter fles kost 79 euro. De druppels kunnen schriftelijke besteld en per post verzonden worden. Er komen dan enige euro’s aan verzendkosten bij. 

Kortom een interessante lezing, die toch weer veel  toevoegt aan de al meer bekende homeopathische en andere energetische middelen.

Voor meer informatie over middelen en cursussen:  zie www.sundancer.nl en www.sundancershop.nl

Fluistering der muzen 

Created with Sketch.

Beeld-Lezing Spiritueel Spectrum Tilburg 18 maart 2018 ”Fluistering der muzen” door Ronald Peeters persoonlijke impressie Gerard van de Kam. In alle opzichten anders dan anders. Dat kenmerkt deze zondagochtend van zeldzame schoonheid.

Macro-fotografische beelden uit de natuur, omlijst met prachtige muziek, geven een diep-ontroerende en helende ervaring. De beeldverhalen van Ronald zijn telkens een beperkt aantal minuten lang. Soms vormen meerdere beeldverhalen samen een beeldcompositie. Tussendoor geeft Ronald een korte toelichting over zijn zoektocht, die tegelijk kunstzinnig en mystiek-spiritueel aanvoelt. Ronald woont in Dorst. Hij trekt bij regen, sneeuwstorm of zonneschijn de natuur in, meestal in boswachterij Dorst, soms bij Landgoed de Hoevens of op de Regte Heide, dus nagenoeg altijd in Brabant. Hij leeft in verwondering als van een kind. Hij speurt dan rustig met een open blik in het rond. Intuïtief “weet” hij, wanneer hij de camera ergens op statief moet neerzetten. Hij stelt zijn camera scherp op een detail. Wat hij registreert, werkt hij thuis uit op zijn computerscherm. Hij nuanceert, zet kleuren op de ene plaats wat aan en zwakt elders wat af. Zo ontstaan de meeste prachtige beelden, waar één druppeltje een hele wereld weerspiegelt, als in een schilderij van Jeroen Bosch. Daarna omlijst Ronald zijn beelden met verfijnde muziekfragmenten. Met deze combinatie vertelt hij mooie korte verhalen, die door mij als verstillend, ontwapenend en ontroerend ervaren worden. Ik voel mij -in de termen van fysicus David Böhm- meegenomen vanuit de expliciete wereld van materie en energie naar de impliciete wereld van stille mystiek, voorbij tijd en ruimte. Hier en daar komen korte poëtische teksten in beeld, eveneens door Ronald zelf geschreven. In Snowpainted Landscape bossen met opgejaagde sneeuw, sferische contrasten, prachtig zwartwitten en grijzen. De beeldversterkende muziek is van Adams, die lange tijd in Alaska woonde en daar “In the white silence” componeerde. In WorldWideWeb beelden van spinnen, ingenieuze spinnenwebben en dauwdruppels die zich aaneenrijgen tot parelsnoeren. Daarbij afgestemde muziek van Kyteman en Turkse Soefi-klanken. De betoverende beelden doen de angst voor spinnen bij een vrouw in het publiek smelten. Deaths’ Beauty gaat over de paradox van schoonheid en sterven. Het brengt de vleesetende zonnedauw in beeld met haar bedrieglijke lijmdruppels, om insecten te lokken en te vangen. De schoonheid zien van een ragfijne libellenvleugel wedijvert met het besef van vergankelijkheid in het aangezicht van een langzame dood. Iemand ziet daarin alleen het ego sterven en het Zelf verrijzen. Kort na deze ode aan schoonheid van de dood stierf Ronalds moeder. Kort daarna creëert Ronald Swans’Delight, een ballet-gedicht over zwanen, met choreografische ritmes van dansen en vluchten, onder de zwanen-muziek van Saint Saens. Vederlicht heten de beelden van ganzen. Dauwdruppels in donzen veertjes weerspiegelen hele werelden. Na de pauze volgt een schitterende serie Levenslicht, lofzang op de mikrokos’mos waarbij opnames, ter grootte van een luciferdoosje, via de beamer metersgroot op het scherm worden geprojecteerd. Voor de expositie Mystic Lights worde van deze series foto’s van 105 x 70 cm. afgedrukt. Het lijken complete landschappen met wolkenluchten en zonneschittering. Op een fraai uitgevoerde hand-out worden de 7 fragmenten van Levenslicht toegelicht met vermelding van de componisten en hun muziek. Het geheel van deze presentatie is dermate betoverend, ontwapenend en helend, dat het een veel groter publiek verdient. En daarnaast kan ik mij levendig voorstellen, hoe zo’n ervaring balsem voor gekwelde zielen kan zijn, ook in psychiatrische inrichtingen en gevangenissen. Kortom een fenomenale beleving die meer helingskracht heeft dan een vakantieweek aan zee.
 
Nadere informatie o.m. over presentaties www.leveninverwondering.com

Krachtdieren. 

Created with Sketch.

Lezing  Spiritueel Spectrum Tilburg  7 okt 2018

door Petra Stam.

Verslag: Gerard van de Kam.

Petra is van jongs af aan bezig met het spirituele  en heeft daarin een aantal ontwikkelingen, fasen en vormen doorlopen. Zo was ze actief in maatschappelijk werk, o.m.  met  asielzoekers, deed klassieke homeopathie, werkte met de Tarot en sterren-bewustzijn en zette in 2014 de Isis-mysterieschool op. Ten slotte kwam ze in een crisis die gepaard ging met ernstige ziekteverschijnselen als longontsteking en bloedarmoede. Deze crisis gaf haar  een doorbraak naar haar eigen vorm. In haar ziekteproces kwam de energie van de raaf op haar pad; deze staat voor magie, meerdimensionaliteit, het doorzien van diepte en schaduw. De kennis van de vogelkracht kan gecombineerd worden met klassieke homeopathie. Petra gebruikte toen zelf de vogelkracht van de raaf, die ervoor zorgde dat de geestverschijningen die ze zag verdwenen en angsten werden omgezet in kracht; ze moest kennelijk iets onder ogen zien. 

De raaf staat ook voor “protecting your core self”. De raaf kan geluiden en vliegstijlen imiteren van andere vogels. De raaf heeft raakvlakken met de vos, (Petra’s zoontje heet Fox).  De vos kijkt met eigen ogen, is solitair en magisch, heeft voorgevoelens en is alert. 

   Mede met de kracht van de raaf kwam Petra haar crisis te boven.  Door die ervaring ging zij zelf werken met de combinatie van krachtdieren en klassieke homeopathie. Ze onderzoekt vooral  door zelf te ervaren, vanuit een besef dat alles met alles verbonden is. Als zij een dier in kaart wil brengen, mediteert ze een uur in een schemerig vertrek over dat krachtdier, maakt zelf tekeningen en foto’s, noteert haar uitkomsten. Dan vergelijkt zij dat alles met de gegevens in bestaande handboeken over krachtdieren. In sommige handboeken vind je geen dieren, die niet in Amerika voorkomen. Ook kan eenzelfde krachtdier in Amerika anders ervaren wordt dan hier in Europa. Zo wordt de das in Amerika als meer agressief geduid, wat een groot verschil bleek te zijn met de  manier waarop Petra de Europese das heeft ervaren.

Met toewijding en aandacht kwam Petra tot een eigen inventarisatie van 66 krachtdieren, die zij bundelde in een prachtig vormgegeven boek met teksten, tekeningen foto’s en andere afbeeldingen.  

   Een paard staat voor vrijheid en een zekere wildheid. Het paard doet alles voor je. Het laat spiegelgedrag zien heeft een innerlijk weten en blijft bij zijn eigen gevoel. Het kan zijn dat iemand een grote analogie heeft met een paard, en dus een “paardmens” zou kunnen worden genoemd. Het is ook mogelijk dat het paard bij een bepaalde fase of gelegenheid een situatief of contextueel krachtdier kan zijn.  En dat geldt voor alle krachtdieren

    

Chief Seattle ziet de overeenkomst van mens en dier: Wat er gebeurt met het dier, gebeurt ook met de mens; alles is met elkaar verbonden.

En Ghandi zei al: Je kunt de beschaving van mensen aflezen aan de manier waarop ze met dieren omgaan. 

De mens is een tweeledig wezen met dierlijke/fysieke en geestelijke aspecten.

Dieren komen ook in de tarot voor: zo laat de kaart Kracht in de grote Arcana een vrouw zien die een leeuw temt.

De vrouw draagt een lemniscaat en staat dus voor de eeuwige geest, dat het dierlijke-instinctieve beheerst. 

    

Dan begint Petra aan de bespreking van een aantal van de 66 krachtdieren, die zijn in haar boek in kaart gebracht heeft.  Zij houdt daarbij de volgende systematiek aan:

Ze beschrijft het dier zelf, het gedrag, de leefomgeving en de vijanden van het betreffende dier. Ze zoekt daarbij de mythes en verhalen uit oude tradities, kijkt naar de kosmische versie en beschrijft dan de adviezen en valkuilen die bij het betreffende dier horen.

Zij laat  een aantal krachtdieren in woord en beeld de revue passeren.  Voor een volledige en nauwkeurige duiding is het beter haar boek te raadplegen.“Krachtdieren: 66 boodschappen uit het dierenrijk”.

Hier volgt slechts een summiere en onvolledige schets van enkele van de gepresenteerde dieren.  


De papegaai heeft een eigen expressie en een eigen waarheid. Er is een mooi verhaal over hoe de papegaai tot het napraten van anderen kwam, omdat hij niet werd geloofd als hij de echte waarheid sprak. De papegaai attendeert daarmee op de valkuil van je teveel aanpassen ten koste van jezelf en je eigen waarheid. Verder staat de papegaai natuurlijk ook voor veelkleurigheid.


De Lynx  is een gids  in geheimen. Zwijgen is goud. Hij kan onzichtbaar en toch vrij zijn. Bij de lynx horen ook voorspellende dromen. Het doorzien van het leven geeft wijsheid en daarmee ook eenzaamheid.

Hieraan verwant is de sneeuwpanter, die leidt tot het doorzien van de matrix. 


De zwaan nodigt uit om je eigen schoonheid te laten zien en je talenten te leven en niet weg te kwijnen. Zowel de witte als de zwarte zwanen hebben een relatie met de dood. Verder zijn er mythes over zwanenjonkvrouwen die tijdelijke hun verenkleed afleggen. Als er dan een man voorbijkomt en het verenkleed verbergt, kan hij deze zwaanjonkvrouw dwingen om met hem te trouwen. Pas als zij haar verenkleed terugvindt kan zij zich aan dat huwelijk onttrekken. 

Zwanen spelen ook in rol in Lohengrin.  De zoon van Parcival wordt uitgezonden in een boot, voortgetrokken door zwanen, om een maagd te gaan redden die nooit mag vragen wie hij is. Dit is een variant van de legende van de Zwaanridder.

De walvis is liefdevol, heeft iets met klanken en spreekt mensen aan. Zij hebben hun eigen diepte en komen soms niet te voorschijn. Hier kunnen angsten spelen uit het collectieve onbewuste, zoals een ijsberg onder water ook veel groter is dan boven water. Jung zegt in dit verband: “Als je je onbewuste niet bewust maakt, zal het je hele leven sturen en je zult het noodlot noemen”. 

De ekster heeft ook connectie met het occulte. De ekster komt luid en duidelijk voor zichzelf op, is intelligent, snel en communicatief. Laat zich niet in een hokje stoppen. Is rebels en verzamelt eclectisch. Het is een harde en duidelijke leermeester. De manier waarop de ekster zich manifesteert heeft raakvlakken met de pauw, die zich zelfbewust toont in al zijn schoonheid.

De wolf gaat tot op het bot en trekt je schaduw naar buiten. Het is een oer-weter, een aarde-communicator en een change-agent. 

De gier  is afgesloten van zijn emoties, kan zich niet uiten, heeft ook nauwelijks een stem, kan alleen sissen. De gier ruimt  op en zuivert. Hij is serieus en heeft iets met de dood.  Bij de zogenaamde luchtbegrafenissen in de bergen van Tibet, eten gieren het lichaam van een gestorvene op en brengen dat zo weer terug in de cyclus van leven en dood. Ze brengen als het ware de gestorvene naar het licht. Dat is een soort engelentaak vanuit sociale betrokkenheid.  In  een oud (Turks) gierheiligdom zijn er afbeeldingen van een gier, die het hoofd van mensen afbijt, om zo de ziel te bevrijden uit het lichaam. De gier kan alles zuiveren en doorleven en loslaten en zo uiting geven aan wijsheid. 


Zo komen nog een aantal krachtdieren voorbij, die allemaal uitgebreid beschreven staan in het prachtige boek dat Petra hierover zelf heeft geschreven, geïllustreerd en uitgegeven is door A3 boeken. 


Na de pauze beschrijft Petra nog enkele dieren. Vogels staan voor vrijheid, snelheid en energie. Zij verbinden zich graag met het hogere Zelf. De duif staat voor de heilige Geest, maar ook voor het te veel weggeven van zichzelf; De uitnodiging is dan om te leren meer assertief te zijn. 

Het hoogst vliegen de roofvogels. 

De adelaar begrijpt het hogere en heeft er moeite mee om op aarde te landen tussen de mensen. Hij staat voor krachtig leidinggeven en kan moeilijk empathie opbrengen voor  slachtofferschap.  De adelaar kan soms teveel van zichzelf vragen. 

De condor heeft overeenkomsten met de adelaar, weet alles beter en heeft bovendien ook nog een connectie met krachtplaatsen.   

De vlinder  is licht, teer en betrokken. Heeft harts-verbindingen. Gaat voor de liefde. Heeft connectie met overledenen en kent thema’s omtrent loslaten, metamorfose en transformatie. Kan soms te licht en luchtig zijn waarvan misbruik gemaakt kan worden. 


Dan kunnen we meedoen met een geleide meditatie, om contact te maken met een eigen krachtdier. Via ontspanning in het hier en nu, doorlopen we de vier elementen: aarde, water, vuur en lucht.  En in die context kunnen we een vraag stellen en zien welk krachtdier zich manifesteert. (Verslaggever kent uit eerdere ervaringen zijn connectie met het  element aarde en de olifant als zijn krachtdier. De olifant komt dan ook snel tevoorschijn. Bij een opwaartse vlucht probeert de olifant ook te vliegen, maar zijn plaats wordt al snel overgenomen door een adelaar.)

De vraag word gesteld of het dier wat je ziet een weerspiegeling is van iets in je of dat het je eigen krachtdier is. 

Beiden opties zijn mogelijk. Iemand vertelt: ik zag ooit een kitten voor een spiegel en in de spiegel was een tijger te zien. Dat zou kunnen duiden op een transformatieproces, waarbij het ultieme uitgroeivermogen van de kitten zichtbaar wordt.

De uil staat voor doorzien van mysteriën en wijsheid. Het gaat erom niet alleen de wijsheid te zien maar er ook naar te leven. “Uil-mensen”  kunnen last hebben van nek- en oog-klachten.


Ten slotte: 

Binnenkort begint Petra met een jaarcursus over krachtdieren in Ulvenhout bij Breda. Deze bestaat uit 10 zater-dagen van 15 tot 20 uur.  Zie www.mijnkrachtdier.nl    Zie ook Petra’s website voor haar boeken, waaronder: : “Krachtdieren: 66 boodschappen uit het dierenrijk”.

De vergeten neurologische invasie.

Created with Sketch.

Lezing  Spiritueel Spectrum Tilburg   19 november 2017                                  

door Martijn van Staveren.                                                                                                                                              


Verslag: Gerard van de Kam.

Een record aantal bezoekers komt luisteren naar de lezing van Martijn, nadat hij eerder voor een aantal maanden radiostilte had gekozen. Wat maakt dat Martijn zo’n opkomst te weeg brengt? Zijn ontwapenende oprechtheid? Het gevoel dat wat hij zegt waar is, al kun je dat niet bewijzen? Zoals gebruikelijk spreekt Martijn in hoog tempo zonder pauzes. Dit verslag is bedoeld als samenvatting van een aantal kern-thema’s. In allerlei vormen, voorbeelden en variaties komen deze kernthema’s steeds terug. Die kernthema’s doen mij, verslaggever, in een aantal opzichten denken aan de inzichten van oude volledig onafhankelijke mystici, die losstaan van spirituele systemen en worden aangeduid als dwarsliggers in naam van de waarheid.


Buitenaards contact is werkelijkheid, zegt Martijn ook en vooral vanuit eigen ervaring. Hij weet dat hij in Amsterdam geboren is, kent ervaringen van ontvoering en van contact met andere beschavingen. Wat hij zegt is niet perse de waarheid, maar eerder een uitnodiging tot eigen onderzoek. Hij had veel levens buiten de aarde en heeft veiligheid nodig om zich te kunnen uitspreken. Mensen die negatief zijn of vanuit een ander bewustzijn denken, verkleinen Martijns ruimte om vrijuit te kunnen spreken. 


Contact in onszelf met onszelf is vandaag een belangrijk thema. Wij hebben veel herinneringen, maar is wat we ons herinneren ook echt gebeurd? Oprecht innerlijk onderzoek is steeds wenselijk, volgens  Martijn. 

Er zijn andere beschavingen naast de onze.  Dat zijn niet per se buitenaardsen. Ze kunnen ook onder ons zijn. 

De mens is een schakelaar tussen onze werkelijkheid en andere werkelijkheden. Daarover schrijft en spreekt Martijn veel.

Hij wil graag bevorderen dat we echt open naar elkaar leren luisteren. En dat we ophouden te proberen alles te benoemen in termen van richtingen en stromingen. Hij pleit ervoor ons vermogen tot dieper kijken aan te boren en dwarsverbanden te durven zien.


Kijk naar de sterrenhemel en wordt aangeraakt door de grootsheid. Dat ligt binnen ieders vermogen.

Eenzelfde gevoel had Martijn eens in zijn kamer. Zijn gevoel reikte toen tot buiten zijn lichaam, alsof hij de hele kamer vulde.  Toen hij weer terug-klapte in zijn lichaam, stonden er twee mensen uit een andere dimensie bij hem. Terwijl ze iets zeiden  over een kettinkje,  brachten zij onder en achter deze woorden heel veel informatie over. 

Martijn besefte dat wij hier op aarde een heel andere ontwikkeling hebben gecreëerd.  


Martijn heeft ervaren dat wij allemaal talloze malen  worden uitgenodigd of verleid, om lid te worden van een club of genootschap, die via een externe macht onze identiteit wil verkleinen. Martijn heeft geleerd zijn eigen scheppingskracht te behouden en durft mensen tegen te spreken in hun denken.  

Velen vragen dan, waarom die andere werelden zich afzijdig houden. Mensen horen over ontvoeringen en zijn bang.

De aarde wordt inderdaad bezocht door wezens uit andere werelden. Maar bij alles wat gebeurt bv. ook in New Age, blijven we de liefde teveel buiten onszelf zoeken. 

Martijn wil de achterkant van de waarheid zichtbaar maken. We mogen ons bewust gaan worden van een oneindig bewustzijn, terwijl we nu maar 5 % van onze neurologische systemen hebben aanstaan. We zijn al onbegrensd en worden uitgedaagd dat ook te laten zien. Het gaat niet meer om meningen, maar om een gevoel. Wij zijn dat krachtveld! Dat klinkt wellicht arrogant, maar het is gewoon een uitspraak vanuit gefundeerde  zelfkennis. 


Er zijn drie gevoelsvelden, in en door ons veld van bewustzijn, dat is aangetast en verstoord. De andere werelden wachten totdat wij deze drie gevoelsvelden durven omarmen. 

1.Het eerste veld is durven aannemen dat wij God zijn. Durven we dat in dankbaarheid echt te voelen? 

2.Het tweede is het nemen en geven van leiding, aan onszelf  en dit ook aan anderen doorgeven. Hierin willen andere beschavingswerelden ons ondersteunen. Als we dat tweede veld kunnen ontvangen en omarmen, zullen allerlei  geprogrammeerde of aangenomen extern-leidinggevende krachten vervallen.

3.Het derde is dat je dan tot onthechting komt. Alle leugens over  krachten die buiten ons groter zijn dan wij, worden ontmaskerd. Onze afhankelijkheid verdwijnt dan en je zou alles kunnen weggeven wat je hebt. Wie durft dat?  (In dit kader vertelt Martijn dat hij niet weet hoe je een wasmachine moet bedienen. Hij is daarvan onthecht, maar als het moet zijn er toch manieren om dat te weten.) Als we loskomen van draconische mechanismes worden we echt vrij en kunnen we leven en genieten op aarde. Dan is er ook geen “Secret” meer.


Na de pauze vertelt Martijn dat hij weinig met internet bezig is en niet in staat is om de honderden mailtjes die hij ontvangt te beantwoorden. Allereerst gaat het niet om hem; hij wil niet een soort clanleider worden. En ten tweede hoort en leest hij achter elke vraag veel meer dan de woorden van de vraag. En dat maakt mail beantwoorden tot een tijdrovende bezigheid.

Hij wil liever vriendendagen organiseren, waar mensen met elkaar kunnen uitwisselen. Want samen naar de werkelijkheid kijken, brengt al verandering te weeg. Dat leert ook de kwantumfysica ons al.


Dan stelt hij het doel van deze bijeenkomst nog eens duidelijk aan de orde:

1. Een kijkje nemen achter de ingevoegde realiteit.

2. Het besef activeren om  heel dicht bij jezelf te blijven.

3. Een voorbereiding maken in jezelf, om openlijk contact te kunnen leggen met ET’s en ID’s en beweging krijgen   

    in massabewustwording, zodat angst kan verdwijnen. 


Wat wij nu voor de werkelijkheid houden is maar een fractie van het geheel, slechts 0,005.  Andere werelden lopen daar doorheen en willen graag contact. Wezens uit ander werelden beschikken over de mogelijkheid om zich via hun lijf volledig tot uitdrukking te brengen. Zij kunnen velden vrijmaken, zodat er ruimte komt voor meer en beter gewaar-zijn. Martijn spreekt in dit verband vanuit zichzelf als bron; geleerden spreken doorgaans vanuit boekenwijsheid.


Martijn memoreert de drie realiteiten, die eerder ter sprake kwamen, uitgedrukt in 3 cirkels.                          1.Passieve realiteit                        2.Actieve realiteit             3.Sleutel tot grotere  realiteit

1.De eerst realiteit is een passieve waarin we volgzaam zijn. 

2.De tweede realiteit is er een van controle, manipulatie, misleiding, indoctrinatie en trauma. Hieronder vallen ook allerlei systemen van spiritualiteit en New Age. Hier is sprake van ingevoegde scripts, die in stand gehouden worden. Er is in deze tweede realiteit  sprake van actief bewust worden, maar wel van een verdeelde realiteit met een grote diversiteit aan visies.

Iemand vraagt of deze tweede cirkel nodig is en een bepaalde intentie zou kunnen hebben als tussenstap.

Martijn verwijst naar wat ook de kwantumfysica inmiddels aanvaard is: Een waarnemer heeft invloed op wat hij waarneemt en het waargenomene heeft ook invloed op de waarnemer. Door met aandacht naar binnen te gaan, door dieper in jezelf te komen en door contact met gelijkgestemden,  kom je in contact met het veld van creatie. 


3.De derde cirkel verwijst naar de sleutel tot een grotere realiteit. Deze derde realiteit kan uiteindelijk alle ruimte in beslag gaan nemen en de passieve en de gemanipuleerde realiteit geheel zuiveren en doen verdwijnen.

De hiergenoemde sleutel  geeft ons ook toegang tot “onze familie en vrienden in het gouden veld”.

Martijn geeft aan dat we niets hoeven te leren en dat we onze eigen goeroe kunnen zijn.


In een beeld vat Martijn samen: Mensen op aarde zijn onder controle van een vreemde onbekende kracht,  die hen bespeelt op een absurde wijze, waardoor ze een rol spelen in een bizar spel van misleiding.

Activaties hebben als doel  ons bij te laten komen uit een soort narcose-effect.

Martijn vertelt dan over zijn eigen geboorte, waarbij hij wel kon kiezen om geboren te worden, maar niet waar.

Wij hebben onze werkelijkheid niet zelf gemaakt. Als onze werkelijkheid helemaal open zou gaan, alle macht zou verdwijnen, alle patenten zouden vervallen, alles voor iedereen toegankelijk zou zijn, basisbehoeftes en veiligheid voor ieder gerealiseerd worden en  regerende  krachtvelden wegvallen,  dan komt het veld van resonantie vrij en komen alle krachten beschikbaar voor alles wat op aarde nodig is.  

We kunnen dan van 0,005 naar 2 % evolueren, we kunnen meer waarnemen  en dat geeft ook meer scheppingskracht .

 Een groot percentage van ons DNA staat nu nog uit. Als ons lichaam voor 100% beschikbaar is kunnen we, door verdere ascensie, meerdere werelden zien.  Tot nu toe lijkt het alsof  wij de wereld zien via een virtual-reality-bril. Wij zijn als het ware met hypnose ingevoegd in een andere werkelijkheid. M.a.w. onze waarneming wordt beïnvloed.

In een soort cyborg-operatie wordt nu geprobeerd om ons afhankelijk te maken van machines. Computers krijgen een te grote rol. Wij moeten met volle aandacht naar het NU kijken.


In een symposium van kwantumgeleerden wordt gedacht dat onze werkelijkheid een holografische is. Martijn werd als kind wakker in een soort medische instelling, met wezens die eruit zagen als gewone mensen.

Wat is de zin van ons bewustzijn beperkt te houden? Dat we vergeten dat we onsterfelijk zijn. Martijn komt uit een werkelijkheid waar tijd niet bestaat. Hij omschrijft dat als geboren worden vanuit  500.000 jaren uit de toekomst. 

In 2013 zit Martijn buiten in de zon. Hij ziet een dubbele zon en een gele streep; hij voelt  alsof zijn hoofd door een magnetische kracht wordt opengetrokken. Er wordt een andere werkelijkheid zichtbaar. Een Siriaanse heeft een soort boemerang in haar hand  en zegt hem te komen wekken uit zijn slaap. Martijn stemt zich af op zijn driehoeks-kracht van god, zelfleiderschap en onthechtheid en gaat verbaal de confrontatie aan.  In een dergelijke situatie is Martijn vanuit zijn onthechtheid bereid te sterven. Maar het voorwerp in de hand van de Siriaanse vliegt uit haar hand. Ze is dan haar macht kwijt. 

Op een ander moment injecteerden twee artsen iets in Martijn om hem weer in een andere werkelijkheid te brengen. Maar Martijn geeft zijn lichaam een opdracht en het geïnjecteerde valt uit zijn arm. 

Wij kunnen onze slaafsheid doorbreken door ons bewust te worden en vooral te voelen, wat er met ons is gebeurd. Zo beseffen veel mensen op aarde dat spirituele modellen niet meer volstaan.

Alle krachten die ons in controle willen houden, willen onze scheppingskracht verduisteren. Dat verhindert ons om echt te zien, zoals de kwantumfysica dat bedoelt.

Wat is de werkelijke aard van angstvelden, vraagt iemand. Angst is scheppingskracht. Dat kunnen we doorgronden door ernaar te kijken. We hebben de scheppingskracht om iets werkelijkheid te laten worden.  


Zo komt er dan een einde aan een lezing en gedachtewisseling die nog uren had kunnen duren.

Op 19 december komt Martijn In Breda bij Ceres. En regelmatig staan er  interviews en activaties met Martijn op de website www.martijnvanstaveren.nl


De volgende lezing van het Spiritueel Spectrum is op 28 januari 2018.  Medicinale cannabis

Created with Sketch.


Lezing  Spiritueel Spectrum Tilburg  28 jan. 2018                                 

door Peter Toonen, 

in samenwerking met Angela Henkelman en Thomas Slieker                                                                                                                                              

Verslag: Gerard van de Kam.


Bij afwezigheid van voorzitter Greta Schoneveld opent Kim Waijers de ochtend en geeft het woord aan Peter Toonen, die vele jaren geleden al een lezing hield over de Maya’s. Hij schreef daarover het boek “De natuurlijke tijd”. Inmiddels heeft hij 9 boeken op zijn naam staan en binnenkort verschijnt zijn nieuwste boek: “Van gesloten piramide tot open cirkel”.  Daarin vertelt hij over een gigantische zee-stijging 13000 jaar geleden en over de beschaving die 5000 jaar geleden begon. Kenmerkend voor de huidige beschaving is:  het via geld toe eigenen van macht door multinationals. 

Dan houdt Peter, aan de hand van foto’s en ander beeldmateriaal, een algemene inleiding over hennep. 

De naam cannabis is het Latijnse woord voor hennep en wordt meestal in verband gebracht met het gebruik ervan als soft drugs. Maar het verhaal over hennep is vele malen breder. Hennep is al duizenden jaren een uiterst nuttige plant, waarvan grootschalig gebruik werd gemaakt voor talrijke mogelijkheden.  Er zijn 3 soorten hennepplanten ieder met eigen kwaliteiten, nl. Cannabis indica, Cannabis sativa en Cannabis rudelaris.

Hennep werd gebruikt voor het maken van papier en doek b.v. voor schilderijen, (de Nachtwacht), als materiaal voor scheepszeilen en touwen, als grondstof voor het maken van een oersterke lichte Ford-autocarrosserie. Het is 10 keer sterker dan metaal. In oorlogstijd werd er bouwmateriaal van gemaakt, Ook de eerste onverslijtbare jeans waren van hennep. Het woord hempje komt van hennep. Toen de boeren katoen gingen verbouwen,  verdreven ze hennep van de kledingmarkt.
In de periode van 1850 tot 1936 werden er medicijnen gemaakt uit hennep voor meer dan 100  ziektes.  

Auto’s reden op hennep-olie en op elektriciteit, totdat Rockefeller olie vond en benzine ging propageren als brandstof. Van hennep kan ook plastic gemaakt worden dat binnen 58 dagen volledig verteerd wordt en het milieu dus veel minder belast. 

Als hennep weer op grote schaal verbouwd en gebruikt zou worden, zou dat per jaar 3 tot 6 miljard bomen uitsparen. Hennep heeft 4 x minder water, grondoppervlakte en voedingsstoffen (landbouwgif) nodig dan   bosbouw of katoenplantages.


Waarom werd hennep op een bepaald moment dan toch verboden? Omdat bleek dat je van delen van de hennep high kon worden. Zo kwam marihuana in een kwaad daglicht staan. Het werd gebruikt door negers, Hispanics, Filippino’s en entertainers. Zij kregen reefer-madness = jointziekte. Marihuana werd de moordenaar van de jeugd genoemd. Daarom kwam er in 1937 een marihuana-wet met een verbod op het telen van cannabis. 


Toch werd marihuana al lang medicinaal gebruikt voor tal van kwalen. De farmacie wil de werkzame stoffen bij allerlei producten uitfilteren. Zo haalt men de vitamines uit fruit, terwijl  het nuttigen van een volledige sinaasappel de opname van de vitamines vergemakkelijkt. Dat is ook met marihuana het geval: in plaats van het volledig uitfilteren van de werkzame stoffen, is het voor het opnemen en verteren van de cannaboïde stoffen beter om veel meer onderdelen van de cannabisplant  in te nemen, waardoor de vertering vergemakkelijkt wordt. De totale plant heeft dan een veel meer “ecologische context”.  Er is nog nooit iemand gestorven aan een overdosis hennep, terwijl door alcohol, roken en opiaten wel veel doden vallen.  

Cannabis kills pain, opiaten kills people” luidt de slogan op een affiche.  In een aantal delen van Amerika is cannabis legaal toegestaan. Statistieken geven aan, dat de misdaad daar daalt en de belastingopbrengsten stijgen.  En terzijde: Kennedy gebruikte ook medicinale wiet vanwege zijn hevige rugpijnen. 

Cannabis dient wel zuiver geteeld te worden onder gunstige voorwaarden. Dat ontbreekt  vaak bij het criminele aanbod van cannabis: het wordt vaak gekweekt in vervuilde of verarmde aarde, heeft te weinig groei-ruimte, wordt bespoten met chemische middelen en zit daardoor vaak vol met schimmels. 

Hennep in de volle grond, met zuivere aarde kan metershoge planten geven. Enkele planten volstaan ruim voor particulier medicinaal gebruik. En bijen zijn ook blij met deze planten. 

Voedsel is informatie voor het DNA. Biologische kinoa en biologische hennep bevatten alle omega’s die een mens nodig heeft. Het bevat 33 % proteïne. 

 

In hennep, zitten allerlei stoffen die worden aangeduid met THC en CBD  en varianten daarvan, zoals THCV, THCA, CBDA, CBN, CBD, CBG, CBC. Sommige producten, zoals CBD-olie, zijn vrij te koop, bv. bij het Kruidvat en bij sommige supermarkten.  CBD +THC = 3, zou je kunnen zeggen. THC is eerder ontspannend en preventief;  CBD geldt meer als  medicijn bij talloze kwalen, waarbij er geen bijwerkingen zijn. Dat komt omdat cannaboïden ook van nature in ons eigen lichaam zitten. Door medicinaal cannabis gebruik worden deze lichaamseigen cannaboïden versterkt.  

Voorbeelden van ziektes,  waarbij medicinale cannabis werkzaam is als symptoomverzachter en/of als medicijn, zijn: astma, artritis, multiple sclerose (MS), ALS, reuma, aids, glaucoom, ADHD, PTSS, Alzheimer, epilepsie, darmontstekingen, kanker, aids, enz. enz. Soms zijn de effecten  ronduit wonderbaarlijk.

In het publiek vertelt een vrouw, dat zij al vanaf haar 19de antidepressiva en antipsychose-middelen moest gebruiken.  Ze was zo ten einde raad dat ze euthanasie regelde. En toen kwam ze in aanraking met medicinale cannabis. Daar knapte ze in korte tijd zo van op, dat ze haar besluit tot euthanasie herriep. Ze leeft weer echt en oogstte met haar verhaal een hartversterkend applaus. 

Het gebruik van medicinale cannabis bij kankerpatiënten om de pijn te verzachten,  begint meer bekendheid te krijgen.  Je moet daarvoor nog wel naar apotheken in Den Haag, Nijmegen of Rosmalen.

Maar er zijn vele argumenten voor een veel breder gebruik:  als regel is het geen vervanging van reguliere medicijnen, eerder een aanvulling.  Peter besluit zijn inleiding af met de slogan: “Wiet is zo gek nog niet”. 


Na de pauze laat Angela Henkelman een filmpje zien over cannabis: “The Culture High”,  (te vinden via Google) 

Daarna vertelt Thomas Slieker hoe hij zelf leerde om planten te kweken en cannabis-olie te maken. Hij benutte daarvoor het boek “Helende Hennep” van Wernard Bruining.  Hij reisde ook naar Haarlem, waar een mediwiet-shop gevestigd is. Mediwiet fungeert als vraagbaak om mensen selfsupporting te laten zijn. Het gebruik van druppels hielp Thomas spectaculair bij zijn darmproblemen, zegt hij. En het gebruik werkt niet verslavend. Thomas ging steeds minder gebruiken, omdat hij steeds minder nodig had. En dat ging zonder problemen. 

Hoewel Thomas zelf de olie maakte, daarvoor een clinic deed en een apparaatje aanschafte, vond hij het maken van olie een hele opgave. Wel is hij voorstander van het kweken van enkele planten voor eigen medicinaal gebruik, zeker als je al ervaren hebt, dat het goed voor je werkt.  Hij heeft dan wel een nuttige tip: zorg voor een doktersverklaring; ook kan het nuttig zijn om de wijkagent in te lichten en/of de buren zodat die, als ze al iets ruiken, niet onmiddellijk de narcoticabrigade op je afsturen. Thomas heeft zijn producten energetisch laten testen en gebruikt zijn druppels dus sinds 2015.


Dan vervolgt Angela; zij heeft in een smartshop gewerkt en merkt dat veel mensen een drempel ervaren om daar te komen kopen. Zij wil graag met haar kennis en ervaring mensen individueel bijstaan. Zij is een rijke vraagbaak  waar mensen nu individueel terecht kunnen. Daarnaast organiseert ze op aanvraag voorlichtingsbijeenkomsten bij particulieren, vergelijkbaar met vroegere Tupperware-avonden, zegt ze.  

Ze herhaalt dat Cannaboïden lichaamseigen stoffen zijn, verduidelijkt dat hennep CBD geeft en wiet THC.

1.Hennep met alcohol als drager geeft een goedkopere CBD. 

2.CO2-extractie geeft tot wel 100 cannaboïde stoffen waaronder CBD. Dit gebruik bevat ook een bittere smaak. Daarom kun je deze vorm onder je tong leggen. Als het te hevig werkt, kan het ook in een capsule of rectaal worden ingenomen.

3.Bij een biologische aanpak, gebruik je alleen de bloemen. Via verhitting blijft dan alleen CBD over.

Deze smaakt vaak naar noten en begint vaak pas na enkele weken te werken.

Ze drukt ieder op het hart om alleen gecertificeerde olie te gebruiken. De grondstof daarvoor komt van betrouwbare plantages.  Europa heeft goede grond voor hennep. Het is niet nodig om zelf hennep te kweken of zelf olie maken. Angela werkt met voor haar betrouwbare leveranciers van haar producten. 

Zij benadrukt dat het gebruik van deze producten aanvullend is en niet bedoeld als vervangend voor de reguliere medicijnen.  CBD is goed als voedsel-supplement, geeft innerlijke rust, is stress-verlagend en slaapbevorderend.  Bij een epileptisch meisje van 16 jaar verminderde het aantal aanvallen per maand spectaculair. 

CBG is goed voor de darmflora. En voor een betere nachtrust. Overigens reageert 5 % van de wereldbevolking niet  op CBD, hetgeen voor allerlei stoffen een normaal percentage is. 

Ook bij neuro-pathische klachten en als versterking van het immuunsysteem werkt het. En zo volgen er tal van vragen en voorbeelden over HDD, hoge bloeddruk, en vele andere kwalen en ziektes. enz.. 

Er wordt sterk gepleit voor een keurmerk, ook bij de Tweede Kamer. 

Tot nu toe moet je erg oppassen met het  meenemen van medicinale stoffen naar het buitenland, want in sommige landen zou je kunnen worden wordt aangemerkt als drugs-koerier of -smokkelaar.

Het geeft veel nuancering aan een onderwerp, dat vaak vooral met criminaliteit wordt geassocieerd. 

Het zal nog een aantal jaren duren voordat e.e.a. in een zorgvuldige wetgeving zal zijn gerealiseerd. 

Nadere informatie:  bij Peter Toonen: www.natuurlijketijd.nl   bij Thomas Slieker.  Bij Angela Henkelman www.cbdspecialisten.nl 


Afsluitend: een zeer interessante lezing over een onderwerp dat voor de verslaggever volledig onbekend was.

De weken na deze lezing plaatste Trouw meerder artikelen hierover waarvan een zelfs op de voorpagina. 

Als jij jezelf zou zien , zoals ik mij zie....

Created with Sketch.

                                                                                                               
Lezing  Spiritueel Spectrum Tilburg   15 oktober 2017                                  

Jan Kieft                                                                                                                                              


Verslag: Gerard van de Kam.

Jan Kieft schreef een boek: “Regeer je eigen leven. De 7 wetten van zelfbeschikking”. Hij kwam tot dit boek via dromen, meditatie en studie. Op een zelfde manier ontstond zijn platform: “Leaders from within”.  Zie daarover: www.leadsersfromwithin.com.

Lange tijd luisterden wij naar deskundigen, zegt Jan. Zij zouden het allemaal beter weten. Maar dat spel heeft nu lang genoeg geduurd. We hebben een nieuwe visie nodig, die van binnenuit komt. We mogen veel meer onze eigen weg gaan, zoals o.m. Jezus, Gautama en Mandela dat hebben voorgeleefd. Jan droomde ooit, dat Acda en de Munnik hem toezongen: “Je bent de gangmaker op het verkeerde feest” en kwam tot het besef dat er een andere rol van hem werd gevraagd: hij zou meer gangmaker mogen zijn op zijn eigen feest. 

 

Om tot deze transformatie te komen en een nieuwe rol bewust te worden,  stelt Jan het publiek een aantal vragen, zoals: 

1.    Wat voor leven wil ik? Een leven van angst en schaamte of een leven van overvloed? Het kan nodig zijn alles los te laten wat we eerder in het leven leerden.

2.    Is je leven anders gelopen dan je wilde? 

3.    Ken je situaties die je zou willen veranderen, maar waarbij je niet weet hoe? 

4.    Heb je een droom die je niet kunt waarmaken?  

5.    Wil je voldaan op je leven kunnen terugkijken? Vermoedelijk zullen velen deze 5 vragen bevestigend beantwoorden.

6.    Hoe kunnen we ons bevrijden uit deze gevangenis van onvermogen? 

Jan wil het gereedschap aanreiken om deze vragen te beantwoorden en tot echte zelf beschikking te komen.

 

Dat gereedschap is te vinden in de 7 universele wetten.  

Het zijn de wetten van 1.eenheid, 2.dynamische balans, 3.overeenstemming 4. trilling, 5.ritme, 6.polariteit, en  7.oorzaak en gevolg.   

Deze wetten zijn te plaatsen in het concentrische cirkelkader, zoals dat bekend is van de Flower of life. Jan ontdekte deze wetten via automatisch schrift. Als we niet volgens deze wetten leven, blijven we onvolgroeid rondrennen als een hamster in een kooitje. Jan geeft cursussen, waarin deelnemers  in 2 dagen kennismaken met de 7 stappen.

Je leert daarin: een andere kijk op het leven, je af te stemmen op je innerlijk GPS-systeem, gangmaker te worden op je eigen feest, te leven vanuit je hogere Zelf, kinderlijk heldere doelen te stellen, de spelregels naar je hand te zetten, op een verantwoorde manier in je eigen waarheid te staan.

Jan memoreert een eigen ervaring, zoals de meeste mensen in hun kindertijd in een of andere vorm ook hebben meegemaakt.  De juffrouw van de school had gevraagd om een kersttekening en verscheurde de tekening van Jan, want die had niet het stalletje van Bethlehem getekend maar een kerstster. Hij werd dus afgewezen. Dat soort pijnlijke ervaringen proberen we te vermijden en/of te compenseren. Jan kreeg later voor zijn werk een Mercedes en toen had hij toch zijn ster in de vorm van het Mercedesteken.  Dat is en was echter een schijnoplossing. Want toen het slechter ging met de zaak kreeg hij ontslag en moest hij zijn Mercedes inleveren.  In de periode daarna kwam de droom met het lied: Je bent gangmaker op het verkeerde feest.

 

Jan ging mediteren en kreeg automatisch schrift; soms kreeg hij antwoorden op zijn vragen via een heldere stem, soms via beelden en soms viel hij in slaap.

Toen werd Jans verhaal  doorkruist met vragen uit het publiek over hoe te mediteren. Hij gaf daaraan voorrang. Met behulp van stoelen maakte Jan duidelijk dat je kunt mediteren door rustig adem te halen en imaginair plaats te nemen op een stoel achter of boven de werkelijkheid van jouw eigen ik en andere mensen in jouw leven. Door niet meer samen te vallen met jouw eigen ik, kun het je beter overzien en tot verheldering komen.  Vergelijk hoe  in de kwantumfysica e.e.a. al gaat bewegen alleen door ernaar te kijken. 

 

Iemand zegt dat er bij haar, als ze zo mediteert,  toch niks komt. Een ander bekent wel te dromen, maar er niets mee te doen. Bewustwording,  zegt Jan,  is als het openzetten van de lens van je camera. Hoe meer je ontspant hoe ruimer de lens wordt. En dan kun je steeds meer alle lagen doorzien. Zo kom je bij je essentie. Kenmerkend daarvan is dat er geen behoeftes meer zijn, maar alleen het nu. Je beseft dat je zelf alle rollen in het toneelstuk bent. Zodat je kunt zeggen: Ik ben dat.

In het gewone leven zie je vaak niets wat je echt wilt. We leven allemaal volgens spelregels van anderen. In herhaalde dromen kreeg Jan antwoord op de vraag wat hij echt wilde in dit leven. Alles was al in detail voorbereid, zo kreeg hij door.  

 

Iedereen krijgt nu een papier met vragen. Als eerste: Wat voor vallende ster-ervaring heb jij? Jan doelt op zijn verscheurde kerstster en vraagt ieder eigen vergelijkbare ervaringen te noteren. 

Het begrip geluk en ieders associaties daarvan komen aan de orde. Is echt geluk: te kunnen doen waarvoor je hier gekomen bent en daarin betekenis kunnen hebben voor anderen?  

Ego-doelen leiden  in dit verband altijd tot teleurstelling. Het gaat om doelen vanuit het Zelf.             De vragen die daarbij horen zijn: Wat wil je ervaren? Waarin wil je groeien? Wat wil je bijdragen? 

Deze zelfde vragen zijn te vinden in de kern van alle religies. Er zijn veel parallellen bv. tussen Hindoeïsme en Christendom, tussen de uitspraken van Arjuna en Christus die o.m. zegt: Ik en de vader zijn een.

Het doel van religies is dieper te kijken.  Meesterschap vind je dan op de weg die je van binnen wordt gewezen. 

 

Na de pauze stelt Jan dat ieder van ons over de middelen beschikt om tot zelfbeschikking te komen. Hij vraagt wie er wel eens droomt. Dat blijken velen van de aanwezige te doen.

Hij wijst naar vijf gebieden, waarin mensen kunnen groeien: 1.werk/bedrijf, 2.financiën, 3.gezin/relatie/vrienden 4.gezondheid en 5.persoonlijke groei. Je kunt  groeien, niet door begrijpen maar door stappen  te zetten.

 

Belangrijk is de vraag: Wat wil je echt?  In ieder mens zitten alle mogelijkheden om een nieuwe schepping te maken. Wat belemmert ons om daarvan gebruik te maken?  Onze neocortex wil graag creëren en groeien volgens de universele wetten, maar onze oude hersenen verhinderen dat. Deze oudere hersens denken in termen van angst voor gebrek en van willen overleven.  En dat is de adder onder het gras, waarom ik niet doe wat ik eigenlijk wil.  Onze oude programmeringen verhinderen ons dus om te doen wat we willen. We willen het b.v. eerst aan onze partner vragen. Onze oude overtuigingen liggen dwars. Er worden oude wonden zichtbaar.  Je vraagt je dan af of het dan nooit ophoudt. In feite volgen we het spoor in het gras, dat anderen vóór ons hebben gelopen i.p.v. ons eigen pad te gaan.

We worden voortdurend bevestigd in onze angsten en blijven daardoor hangen in het spoor van angst en tekort in plaats van te kiezen voor het spoor van overvloed.

 

Een Australisch vrouw werkte in een hospice met stervenden; zij ontdekte daar, dat  velen op het laatst van hun leven spijt hebben dat ze niet trouw zijn geweest aan zichzelf en dat ze te hard gewerkt hebben, waardoor ze niet aan belangrijkere dingen toekwamen.

Belangrijk is dan de vraag: Ben je bereid om te doen wat nodig is, om een leven te leiden in zelfbeschikking? 

 

Een volkswijsheid luidt:  je oogst wat je zaait of wie wind zaait zal storm oogsten. Dergelijke uitspraken verwijzen naar universele wetten. De eerste daarvan is 

1.    De wet van eenheid. Alles is al aanwezig. Wij zijn God, als we dat willen, durven en kunnen zien. Wij zijn schoonheid.

2.    De wet van dynamische balans, b.v. tussen het mannelijke en het vrouwelijke,  al zal het vrouwelijke enigszins de overhand dienen te hebben. De sleutel ligt hier bij de innerlijke leiding.

3.    De wet van overeenstemming, vanuit vertrouwen dat je het leven krijgt wat je zelf wilt. 

4.    De wet van trilling, waarbij focus nodig is. (Dit is niet de wet van aantrekking, waarover  The Secret  gaat.) Het gaat om het ontvouwen en invouwen van een zaadje. Alles wat we willen is er al, bv. een wereld zonder oorlog. We moeten er ons mee verbinden. Door zelf met overtuiging op weg te gaan naar het doel,  i.p.v. te zeggen “dat kan tóch niet”. We kunnen talloze rechtvaardigingen bedenken waarom we het niet doen. We mogen het eigen gevoel volgen en niet vast blijven zitten aan oude angsten. Of zijn die toch ergens goed voor? vraagt iemand.  

5.    De wet van ritme, met wilskracht als sleutel. 

6.    De wet van polariteit, met als sleutel onderscheidingsvermogen. Eigenlijk zijn beide polariteiten tegelijk aanwezig, zowel dag en nacht, problemen en oplossingen. 

7.    De wet van oorzaak en gevolg met zelfverantwoordelijkheid als sleutel. Door een slachtofferopstelling leveren we ons uit aan therapeuten  en komen niet toe aan echte zelfverantwoordelijkheid. We zijn nog steeds afhankelijk en kiezen onvoldoende voor zelfverantwoordelijkheid en zelfbeschikking.

Veel mensen zijn geld kwijtgeraakt door aandelen te kopen, die door de crisis hun waarde verloren. Jan kreeg bijtijds waarschuwende dromen en volgde de ingevingen om zijn aandelen te verkopen.

Martin Armstrong ( 1949) jaar bestudeerde geldstromen tot 600 jaar geleden toe en maakte daarmee een zelfdenkend programma. Puur op wiskundige logica kwam hij tot de voorspelling van de Brexit. Volgens hem vallen de VS uiteen in 2032. Europa zal alle macht uit handen geven. Dit alles zal gebeuren tenzij …. 

Wij moeten dingen zelf gaan doen. Verander de wereld en begin bij jezelf. 

Helaas tolereren we de samenleving nog steeds zoals deze is. Toch kunnen we kiezen om niet langer mee te doen en in onze eigen kracht te gaan staan, zonder te letten op wat anderen daarop voor commentaar hebben.  Stem af op de frequentie van de realiteit, die je wilt,  zei Einstein al. Onze dromen kunnen wake-ups-call worden als we er naar luisteren. 

 

Ten slotte 5 adviezen:

1.    Ga je eigen weg.

2.    Laat het verstand niet overheersen; doe ook je gevoel recht

3.    Stop met denken over de toekomst. Leef in het hier en nu, op de juiste plaats en in het juiste moment.

4.    Twijfel niet aan je eigen mogelijkheden.

5.    Laat alle haast en gedrevenheid varen. 

 

De cursussen waar Jan over sprak worden gegeven in Zeewolde.

Zijn boek heet: Regeer je eigen leven. De wetten van zelfbeschikking.

Website: www.leadersfromwithin.com

                          

Een wereld zonder geld

Created with Sketch.

                                                                                                               
Lezing Spiritueel Spectrum Tilburg september 2017                                                     
door Ad Broere    
                                                         

Uitspraak Gandhi “Er is genoeg voor ieders behoefte (=need) maar niet voor ieders hebzucht (=greed)

Geld ontstaat door schuld! Ad wordt welkom geheten door voorzitter Greta en gaat snel van start. Ad heeft een aantal boeken geschreven die over geld gaan. “ Een menselijke economie”,Geld komt uit het niets” en “Geld lenen bij de bank”.(Dit laatste boekje is vooral voor jongeren die een huis willen gaan kopen).                      Minister Dijsselbloem heeft ook een keer gezegd  “Geld komt uit het niets”.

Door  hypotheekverstrekking ontstaat er veel digitaal geld  (97 %)  en er is heel weinig contant geld (slechts 3%). Wij verwachten dat we, als wij een hypotheek afsluiten, het spaargeld krijgen dat spaarders op de bank hebben gezet, maar dat is niet zo. Dit geld wordt gecreëerd en is niet gedekt door goud.

Schipbreukelingen: Ad gebruikt nu een voorbeeld van schipbreukelingen die aanspoelen op een onbewoond eiland om e.e.a. duidelijk te maken. 10 van hen zijn ambachtslieden, bouwvakker, timmerman, visser, boer enz. Zij kunnen met hun handen de kost verdienen. De 11de kan niets en benoemt zichzelf tot bankier. Hij stelt voor dat iedereen bij hem 100.000 euro kan lenen. Maar zij moeten daar wel 5 % rente per jaar over betalen. Deze rente is voor de bankier zelf. De bankier maakt zelf het geld van karton en geeft ieder 100.000 euro. Aan het eind van het jaar moeten de 10 mensen dus 5000 euro aan rente betalen en hun lening aflossen.  9 mensen lukt dat, maar één persoon niet. Deze heeft maar 55000 euro. Hij kan 50.000 euro extra lenen maar moet daar ook weer rente over betalen. Hij heeft nu in totaal 150.000 euro schuld plus rente. Zo gaat dit jaar na jaar door. Steeds minder  mensen kunnen hun schuld betalen, omdat dit bedrag elk jaar groter wordt.  Want de bankier heeft wel het bedrag voor de schuld  gecreëerd maar het geld voor de lening niet….. Er is dus elk jaar te weinig geld omdat de rente niet is meegeteld. Uiteindelijk volgt een crash en het systeem loopt vast. 

Toch klopt dit verhaaltje niet: omdat de bankier ook moet leven op het eiland en ook meedoet aan de economie, Hij  betaalt helemaal niets, omdat hij zich buiten het systeem heeft geplaatst. Hij laat de 10 mensen voor hem werken; hij incasseert alleen maar en hij creëert het geld. Om toch te kunnen leven neemt hij een renteloos voorschot op de latere verdiensten en betaalt daar geen rente over. Dit werkt dus uiteindelijk niet positief voor alle 11 bewoners en creëert ongelijkheid. Zo ontstaat dus een oneerlijke economie. 

Hoe zou dat anders kunnen?Samen zouden de mensen kunnen bekijken, hoeveel geld er nodig en in omloop gebracht moet worden. Er is een renteloos voorschot voor iedereen. Oppotten wordt ontmoedigd omdat het geld moet rollen; iedereen moet meedoen aan deze samenleving en iedereen deelt evenveel in de inspanningen en de welvaart. De bankier is nu dienstverlenend en niet dominant. Oud helpt jong en andersom en de gezonde helpt de zieke. Het is een gezamenlijk iets en ieder heeft daarin zijn of haar verantwoordelijkheid. Dat alles is ook uit te leggen aan elkaar, omdat er openheid is.

Wat was nu eigenlijk het probleem?De rente. Het probleem bij de bankiers is de rente. Zij koppelen hun verdiensten aan de hoeveelheid geld dat ze in omloop brengen. Zij bepalen de hoeveelheid. Meer geld is meer schuld én meer verdiensten;  minder geld is minder schuld maar ook minder verdiensten.  Hoe minder schuld, hoe minder geld. De bovenlaag wordt steeds rijker en de onderlaag steeds armer. Alles wat je zelf overhoudt gaat ten koste van de inkomsten van de ander. Het teveel van de een is het tekort van de ander. Jij hebt het wel en de ander niet. ……Dat patroon kunnen wij ook in het groter wereldgeheel plaatsen.

De rente is nu 2 % maar in werkelijkheid krijgen de banken een veel hogere rente (3 tot 4%.) De banken betalen bijna geen rente voor de spaarrekeningen van hun spaarders, maar ze vragen nu minimaal 2%  rente voor hypotheek enz. ( In verleden was dit veel hoger) en hoeven daarvoor niet veel te doen. De rente wordt nu laag gehouden om de zuidelijke landen te ondersteunen. Alles is er erop gericht om de boel  in stand te houden.       De Europese centrale bank is voor alle Eurolanden en wil stabiliteit. President Mario Draghi verhoogt per maand de geldhoeveelheid met 60 miljard waarmee  vooral slechte leningen van banken worden opgekocht, enz. Multinationals besteden steeds minder geld aan werkgelegenheid en kleinere bedrijven creëren wel werkgelegenheid, maar worden steeds meer opgeslokt door de multinationals. 

Van de 60 miljard die Draghi per maand creëert, krijgt Nederland 6 miljard per maand. Er zou maar 3,7 miljard nodig zijn om de inkomens van alle Nederlanders te verhogen tot minimaal 2500 euro!!

Contant geld geeft privacy en is een wettig betaalmiddel. Winkeliers mogen daarom geen contant geld weigeren als betaling, maar dat wordt wel gedaan. Door alle digitale betalingen heeft men meer zicht en daardoor controle op alles wat er wordt gedaan. Contant geld geeft daarentegen meer vrijheid en privacy.

Margrit Kennedy is een econoom, die zichtbaar heeft gemaakt dat wij op elk te kopen product, 45% rente betalen. 80 % mensen werken voor de 20% rijkste en leveren veel geld in. 10 % spelen gelijk, door evenveel te ontvangen als te betalen. En 10% wint alleen maar heel veel geld. De 8 rijkste individuen van de wereld bezitten evenveel als de helft van de wereldbevolking! De inkomensverdeling is niet eerlijk. Gezinnen aan de onderkant hebben een besteedbaar inkomen van 600 euro en moeten daar alles van doen. 

Enkele opmerkingen. Over het Herverdelingsmechanisme. De rijkere mensen hebben toegang tot constructies waardoor ze nog meer geld krijgen, bijv in de flitshandel. Dit zijn “zwarte dozen”(computers) die ontzettend snel alle transacties van de wereld volgen en met bliksemsnelle transacties in enkele seconden heel veel geld verdienen. Gewone beleggers komen daardoor steeds te laat.                                                                                                              Een Tally stick was ooit een stok waarop te betalen bedragen via een kerf werden aangegeven. De term “wat heb je op je kerfstok?” komt daar vandaan. Ook zout was ooit een betaalmiddel, hetgeen nog terug te vinden is in het woord “soldij”.

Oplossingen die nu ontstaan.                                                                                                                               Ad zou graag een eerlijker systeem willen bevorderen, zodat iedereen kan delen in de welvaart. Dan wordt de welvaart voor iedereen groter en gaat de economie menselijker draaien. Dat is enerzijds heel positief, maar heeft ook een negatieve kant,  omdat het slecht is voor het milieu en de wereld. Het zou gezonder en eerlijker zijn, een verdienmodel voor banken te maken, dat gebaseerd is op de werkelijke handelingen.  Ad  krijgt echter te weinig medewerking van andere organisaties, die zich ook sterk maken voor een eerlijkere economie. Ieder is eigenlijk het wiel aan het uitvinden en ziet de ander als concurrent. Dat is jammer.

Ruilkringen met Lets.                                                                                                                                                LETS staat voor Local Exchange Transaction System, een plaatselijk systeem van ruilhandel. Letskringen bv. de Linde, vind je over de hele wereld,  (in Tilburg sinds 1994). Het systeem werd tijdens de economische crisis van de jaren ’80 door een Canadees ontwikkeld. Het was direct een groot succes. Het draait op de energie van mensen, en niet op geld of de macht van banken. Sindsdien wordt het internationaal gebruikt door lokale groepen mensen die diensten of goederen met elkaar uitwisselen. Hiervoor krijgen de aangesloten leden punten, die worden bijgehouden op een rekening. Met deze punten kunnen mensen diensten en goederen ruilen. In Tilburg hebben we deze punten "kruiken” genoemd. De waarde van een kruik wordt niet bepaald door de overheid of door banken, maar door leden van de Letskring zelf. In geld uitgedrukt is de kruik niets waard, maar binnen de Letskring is het een heel waardevol ruilmiddel. Een uur werken kan zo 15 tot 20 kruiken opleveren.  Maar je mag niet meer dan 500 Lets of kruiken in de min of in de plus staan.

Via vragen uit het publiek doet Ad nog een  aantal uitspraken: 

*Overheid zou meer grip moeten hebben op een evenredige verdeling van geld en het geld zelf creëren. De politiek is teveel afhankelijk van de banken.

*De WIR bank (sinds 1934) is een Zwitserse bank die met de wir betalen. Dit betaalmiddel staat naast de Zwitserse franken. Staat dus naast de gewone bank en is een stabiliserende factor.. 

*De JAKbank) is een coöperatieve bank in Zweden. JAK is een acroniem voor Land Arbeid Kapitaal (Zweeds: Jord Arbete Kapital), de productiefactoren in de klassieke economie. Deze bank werkt niet met rente en brengt alleen kosten in rekening voor leningen volgens het zogenaamde Fractional-reserve banking. Bij de JAKbank kan alleen geld uitgeleend worden wat ook als spaargeld is binnengekomen, dit heet Full-reserve banking. De bank heeft ongeveer 38.000 leden.

*Susan Wit heeft de Berkshire bedacht. Dit is een regionaal betalingsmiddel in een bepaalde streek van Amerika. Het wordt gedekt door lokale voedingsproducten, maar omdat de dollar erbij wordt betrokken is het nog geen echt onafhankelijk systeem.

De Boerenleenbank was oorspronkelijk met eenzelfde soort doelstelling opgericht, maar is als RABO-bank een gewone bank geworden.

*De GEEFeconomie is ontstaan na een onderzoek inzake de huidige economie en een ontdekkingstocht naar een nieuwe economie. Onze samenleving is gebouwd op waarden zoals: concurrentie, voor-wat-hoort-wat, controle, schuld en tekort. In een GEEFeconomie staan andere waarden centraal: onvoorwaardelijk geven, vertrouwen en overvloed. Stichting GEEFeconomie zet zich in voor een transitie in de samenleving van de huidige waarden naar de waarden van een GEEFeconomie.  Zie Geefeconomie.nl/

*Naast de eerdergenoemden zijn er nog diverse andere initiatieven, zoals De Florijn, Stichting Stro, De Utrechtse euro, De Makkie, De Zwolse pepermunt, De Groninger gulden, De United economie en een groot aantal Letskringen. Dit zijn allemaal mooie initiatieven maar het lukt niet helemaal, omdat de hebzucht van de mensen toch te groot is en er teveel verspilling is. Zo wordt  95 % van de gekochte spullen binnen 5 jaar weer gedumpt. Toch blijft Rutte allerlei koopgedrag stimuleren. 

Over invloedrijke families in Nederland, heeft Geert Mak een verhelderend boek geschreven:  “De levens van Jan  Six” . Dit boek geeft een goed inzicht in de wereld van welgestelde mensen.

Coöperatieve vrije mediais een organisatie die zich hard maakt om een menselijker economisch systeem op te zetten. Ad Broere is daar een van de drijvende krachten achter. 

En zo kwam deze lezing met opmerkelijke lezing tot een einde. Ad gaf onthullende cijfers en statistieken, die de  onrechtvaardigheid van onze economie  en onze banksystemen aantonen. Hij schetste  criteria voor een eerlijkere systeem. In dat vlak zijn er meer initiatieven. Het is een uitdaging voor Ad en anderen om de samenwerkingen tussen deze initiatieven te bevorderen en daardoor meer invloed te genereren. 

Voor meer informatie: 

zie de boeken die Ad schreef, “Naar een menselijke economie”,  “Geld komt uit het Niets” en “Hanneke de Vries leent geld bij de bank”. 

Zie ook: www.adbroere.nl   en https; //youtube.be/

                          

Numerologie

Created with Sketch.

Lezing  Spiritueel Spectrum Tilburg   12 maart 2017

Gerrit Jansen

Verslag: Jan en Greta Schoneveld

 

De voorzitter Greta Schoneveld heet iedereen en in het bijzonder de spreker Gerrit Jansen welkom. 

Gerrit gaat direct van start. Hij brengt een enthousiast verhaal met veel humor en veel woordspelingen. Daar onze vaste verslaggever Gerard ziek is, hier een verkort verslag met de belangrijkste punten. 

Numerologie is de kennis van de getallen of vibraties en werd reeds eeuwen geleden door grote wijsgeren toegepast. Pythagoras heeft een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de numerologie, omdat hij uitging van het standpunt dat alles numeriek kan worden uitgedrukt. Ieder getal heeft zijn eigen trillingsinvloed en daarmee zijn speciale kenmerk.
 In de numerologie wordt met de cijfers 1 t/m 9 en  de meestergetallen 11, 22 en 33 gewerkt. 
 Met uitzondering van de meestergetallen worden alle getallen herleid tot één cijfer. Voor de numerologie zijn de geboortedatum en de volledige geboortenamen belangrijk.
 Niemand krijgt zomaar een naam en wordt toevallig op een bepaalde datum geboren. We komen uit de kosmos met een plan in ons geweten naar deze “plan-eet”. Daarom is ons leven in cijfers uit te drukken. Onze innerlijke stem is eigenlijk de stem van ons “geweten” en daarom belangrijk om naar te luisteren. De geest zoekt voor de geboorte een lichaam om zijn of haar opdracht te kunnen uitvoeren. Onze opdracht heeft altijd te maken met hetgeen we in vorige levens nog niet opgelost of geleerd hebben. 
 Een numeroloog kan u vertellen wat uw opdracht in dit leven is en welke mogelijkheden en beperkingen er aanwezig zijn.  

De geboortedatum geeft informatie over uw levensopdracht in dit leven, uw naam, die dus eerst wordt herleid tot cijfers ( a = 1, b = 2 enz. ) geeft helderheid over de mogelijkheden om deze opdracht uit te voeren.

De numerologie is dagelijks toepasbaar. Wanneer u een belangrijk besluit moet nemen op een bepaalde dag kan de numerologie u adviseren. Realiseer u echter wel dat u vanuit uw vrije wil zelf kunt beslissen of u wel of niet van de aangereikte trilling gebruik gaat maken. Als de trilling van een verandering aanbreekt , moet u natuurlijk wel willen veranderen. De numerologie geeft alleen de mogelijkheden aan. 

 

We gaan in deze lezing naar onze geboorte opdracht kijken. Een voorbeeld om te laten zien hoe je aan dat cijfer komt. Geboortedatum 12 - 02 - 1945. Dit betekent : 1+ 2= 3; 2; 1+9+4+5= 19= 1+9= 10= 1. Het totale cijfer wordt dan: 3+2+1= 6. Dit is het geboortecijfer . De andere cijfers voor het optellen, in dit geval 3, 2 en 1 zijn “ondersteunende cijfers”. De cijfers van de getallen worden dus opgeteld, tot een cijfer, behalve van de meestergetallen 11, 22, 33 . Die houden hun eigen waarde.  Nummers beneden de 10 zijn cijfers, er boven getallen.. 

 

Hierna vraagt Gerrit ons om allemaal ons geboortecijfer uit te rekenen en legt hij voor ieder geboortecijfer de uitgebreide betekenis met humor en duidelijke metaforen uit. 

Een uitgebreide beschrijving van de lezing van Gerrit over het geboortecijfer kunt u vinden op site van Stichting Wijzer, http://www.stichting-wijzer.nl/  , verslagen , verslag Gerrit Jansen 06, Numerologie. Gerrit heeft daar ook een lezing gegeven en daarvan is een zeer uitgebreid verslag gemaakt. 

 

Ieder cijfer heeft zijn betekenis:

1.       Zelfstandigheid,leiding geven,  inventief, initiatief, leiding, nieuwe start. Een met het al. De wereld heeft “1-en”nodig. 

2.       Samenwerking, harmonie, vrede, verbindingen aangaan. Valkuil: alles goed vinden, let daarop! 

3.       Gevoel, expressie, creativiteit, muziek, schoonheid. Hebben in vorige levens nooit mogen voelen.  

4.       Werken, discipline, mouwen opstropen, logisch handelen, kracht. Heftig, voortdurend acties.  Vier is het enige cijfer, dat evenveel letters als het cijfer telt. 

5.       Vrijheid, ongebondenheid, variatie, lucht nodig, reizen.

6.        Karma, verantwoordelijkheid, dienstbaarheid, familie, samenwonen.

7.        Innerlijke wijsheid, bezinning, vertrouwen, rust, praten, het gevoel hebben niet welkom te zijn. 

8.       Organiseren, zakelijk succes, materie, macht. De koning of koningin bijv. Beatrix). Doet nooit iets gratis. Doorgaan tot het gaatje. Eigen baas. 

9.       Vertellen, menselijk begrip, educatie, afronding, aansturen, innovatie. In het cijfer negen zit “gen” maar ook is negen het enige cijfer dat van voor naar achter hetzelfde als omgekeerd. ( een palindroom). 

 

1,4,8 en 9 zijn de power cijfers en worden door het hoofd ondersteund. 

 

11,22 en 33: spiritueel bewustzijn, mediamieke begaafdheden, genezende energie. 

Iets meer over de meestergetallen. Algemeen: goed onderzoeken vanuit welke bron iemand iets vertelt, dingen aanvoelen. 

11: klokkenluider, ontmaskert.

22: Balans verbinding, milder dan 11.

33: hoge energie, niet willen verbinden, veel tijd besteden aan bespiegeling. Voor hen geldt: kudde is knudde. Niet te veel netwerken. Prettig, apart mens, gebruik maken van impulsen. 

 

 

Nog een paar aardige uitspraken van Gerrit, waarover na te denken valt: 

·       Uw geboortecijfer is net een pincode voor de energie automaat.

·       Leren voelen om te kunnen voelen. Pijn is de brug terug naar het gevoel. 

·       Gewrichtspijnen zijn gestolde irritaties. 

·       Wat je al bent, hoef je niet meer te worden. 

·       Wil je met iedereen door één deur, dan kom je klem te zitten.

·       Zorg dat je tegen een stootje kunt. 

·       Iemand die goed slaapt, heeft vertrouwen in de kosmos, omdat we ’s nachts uittreden en in principe terugkomen. 

·       Ga om met interessante mensen, waar je iets van leert. 

·       Ben je te beleefd, dan beleef je niets. 

·       Maak optimaal gebruik van de signalen. 

·       Kiespijn is in feite pijn om te kiezen. 

·       Wat gebeurt er in Amerika? Trump maakt ons wellicht wakker…

·       Intellect is kennis, intelligentie is wijsheid. 

·       Ik. Omgekeerd is “ik” “ki”, dus energie en “kind “begint dus ook met die energie. 

·       Hoe groter het uiterlijk vertoon, hoe groter de innerlijke leegte.

·       Laat buiten wat buiten hoort.

·       Wees blij met een leeghoofd.

·       Bij het piekeren: je komt op de “piekerrotonde” en blijft dus rondjes rijden. 

·       Angst is twijfel, is wantrouwen naar de hemel. 

·       Het hoofd verbaast, het hart verwondert. 

·       Niet alles is te verklaren. 

·       De linkerhand en ook links is de “ontvanger”, rechterhand en rechts de “gever”. Kan ook gelden voor het opnemen van energie.

·       “oorlog” is log van het oor. 

·       De hemel zoent, Judas kust. 

·       Kwaadheid is emotie, boosheid is gevoel.

·       Let op de volgende woorden: mensdom en dierenrijk.

·       Voor opvoeders met “moeilijke kinderen”: de beste studenten krijgen de moeilijkste opdrachten.