doelstelling

Het Spiritueel Spectrum wil mensen inspireren hun ontwikkeling en bewustwording in deze tijd vorm te geven.

Zij doet dit zonder eigenbelang of winstoogmerk. Hierbij komen wezenlijke vragen aan de orde. Er is ruimte voor verschillende achtergronden, visies, uniciteit en eigen weg. Verdieping, geaard zijn, verbinding met je Zelf en de ander, vertrouwen, openheid, vrijheid en respect staan hierbij centraal.

Hiertoe worden verschillende soorten activiteiten georganiseerd zoals lezingen, gespreksgroepen, dialogen, thema-avonden, filmavonden en workshops, die toegankelijk zijn voor iedereen.

historie

De Spirituele Sociëteit bestaat, bestond, al reeds 10 jaar. Maar ongeveer twee jaar geleden hebben we ervoor gekozen om onze naam te veranderen in het spiritueel spectrum, omdat we dat beter vonden passen bij deze tijd en het meer weergeeft van wat we doen. Na het veranderen van de naam zijn we begonnen met het organiseren van andere activiteiten, zoals gespreksgroepen en filmavonden naast onze lezingen om zo onze nieuwe visie en missie uit te dragen. Deze visie is bij het veranderen van de naam duidelijk aangepast aan deze tijd. De kern van oude visie was: De Spirituele Sociëteit zet zich in voor de spirituele ontwikkeling en bewustwording van de mens. In de nieuwe visie staat: Het Spiritueel Spectrum wil mensen inspireren hun ontwikkeling en bewustwording in deze tijd vorm te geven. Een essentieel verschil, waarbij we er nu van uit gaan, dat mensen zelf hun proces bepalen en dat er meer ruimte nodig is om ieders eigen wijsheid en zelfkennis tot uitdrukking te brengen. Het proces van verandering waar we een aantal jaren geleden mee van start zijn gegaan, loopt nog steeds.

Voor onze naam veranderde in het Spiritueel Spectrum, waren wij de Spirituele Societeit. En dat zijn we ruim tien jaar geweest. We hebben al tien jaar een podium geboden aan een hele rits sprekers, die lezingen hebben gehouden over diverse onderwerpen. We hebben in die 10 jaar vele mensen voorbij zien komen, zowel op het podium als ervoor. We waren de eersten in de regio Tilburg, die dit deden en daardoor was het allemaal vrij uniek in die tijd. Tegenwoordig zijn er veel meer organisaties, die lezingen en andere activiteiten op spiritueel gebied organiseren. Steeds meer mensen worden zich hierdoor bewust van hun eigen wijsheid en inzichten en deze tijd vraagt, dat mensen dit kunnen delen. Dit was voor ons de aanleiding om te kijken naar een echte verandering, met een nieuwe naam en nieuwe visie, die beter bij ons en de tijd past.

We hebben al een hele geschiedenis opgebouwd. Een heel netwerk van mensen die ons kennen en sprekers, die bij ons geweest zijn. De uitwerkingen van de lezingen van de afgelopen 5 jaar kunt u terugvinden op onze site onder “verslagen”. We zorgen altijd dat we een verslag maken van de lezing, zodat mensen die het nog eens terug willen lezen of die niet bij de lezing aanwezig konden zijn toch een indruk krijgen.

In het begin, toen we nog Spirituele Sociëteit Tilburg waren, werkten we samen met de sociëteiten in Zeeland, Breda en Dordrecht. We werkten onder dezelfde naam en met een breed draagvlak aan kennis en expertise hebben we vele jaren zo samen lezingen en workshops georganiseerd. De sociëteiten in Breda en Dordrecht bestaan al enige tijd niet meer. De Spirituele Sociëteit Zeeland heeft ook zijn naam in Spiritueel Spectrum veranderd en organiseert voornamelijk huiskamer bijeenkomsten, waar deelnemers zelf  hun kennis delen.

Wij hopen hiermee een mooi beeld te hebben gegeven over wie wij zijn, waar we voor staan en waar we vandaan komen.