Interactieve bijeenkomsten

Voorjaar 2020

Alle lezingen vinden meestal plaats op zondagochtend van 10:30 tot 13:00 bij Restaurant Boerke Mutsaers
(Vijverlaan 2) in Tilburg.  Tenzij dit anders vermeld staat bij de spreker. Zie hiervoor agenda/bijeenkomsten.
Entree is €12 te betalen in contant aan de kassa. Aanmelden is aan te raden via spirspectrum@gmail.com.

Voor alle activiteiten geldt, als de kosten een belemmering vormen, mag je contact opnemen met Greta Schoneveld, 0610081715 of Jeanne de Beer 0614037024 voor een passende oplossing.