Workshop Roger Crijns

We zijn bezig om een workshop te organiseren met Roger Crijns hierbij alvast de voor info.

Vrijdags avond een lezing met de zaterdag daarna een workshop.

Wanneer:
1 november lezing 2 november 2019 workshop 
13 September lezing en aansluitend zaterdag 14 sept workshop.
31 januari lezing en aansluitend 1 februari 2020 workshop. 

De tijden van de workshops zijn:  van 10.00u tot 17.00u met een uur pauze tussen de middag.

Een avond met Roger Crijns

Door het combineren van vier geneeswijzen/visies op ziekte en gezondheid, te weten de reguliere, antroposofische, trignosofische visieen de kennis uit de vijf biologische natuurwetten van dr. Hamer is het mogelijk om bij elke ziekte of klacht niet alleen tot een diagnosewoord te
komen, maar ook dieperliggende oorzaken te achterhalen.
Bijv. de diagnose suikerziekte is overduidelijk. Toch worden we zo gehersenspoeld, dat we niet meer op zoek gaan naar de werkelijke oorzaak. Het is mijn ervaring, dat voor iedereen de oorzaak van het ontstaan van suikerziekte een andere is, een individuele. Het gaat er voor mij om, om die onderliggende werkelijke individuele oorzaak te achterhalen. Door het combineren van de genoemde vier vormen van geneeswijze, kom je dan tot hele andere behandelmogelijkheden voor suikerziekte, met de mogelijkheid om de ziekte werkelijk te
genezen. Met het combineren van de aardse geneeswijzen met de geestelijke geneeswijzen, kun je veel verder komen dan je tot heden voor mogelijk had gehouden. Aan de hand van uitleg, opbouw en voorbeelden kun je deze avond een idee krijgen, wat er medisch spiritueel mogelijk is, bij alle regulier behandelbare en onbehandelbare ziekten. E.e.a. heeft te maken met bewustzijn en ontwikkeling van bewustzijn of omdenken, waar ik tegenwoordig de meeste aandacht aan besteed.
Vergeet ook niet de kracht van je eigen denken en voorstellingen. In die zin krijg je altijd de geneeskundige behandeling die bij jouw eigen opvattingen past. Een andere behandeling heeft ook geen zin. Als je dan niet beter wordt, durf je dan los van jouw omgeving naar jouw eigen
innerlijke stem te luisteren? En wat is dan genezen? Heeft het misschien uiteindelijk te maken met jezelf serieus nemen en je eigen gevoel in deze volgen? Laten we er samen een vruchtbare avond van maken. Roger Crijns, gesprekshuis voor levensvragen en zingeving: “Mijn gesprekken zijn een spirituele begeleiding op antroposofische en trignosofische grondslag, voortgekomen
uit jarenlange ervaring tot 2017 als antroposofisch huisarts en antroposofisch consultatief arts. Ik heb me erin gespecialiseerd om (para)medische onderwerpen vanuit een spirituele invalshoek te benaderen”.

Workshop:
We gaan 3x een hele zaterdag workshop doen om de spirituele geneeskunde ofwel de geneeskunde voor de toekomst in de vingers te krijgen. Dit doen we door de vier vormen van geneeskunde uit te leggen en te combineren. Daarna gaan we praktische thema’s behandelen n.a.v praktijkvoorbeelden.
Er is tijd voor life demonstraties aan de hand van voorbeelden bij een van de deelnemers. Uit het gebodene zal blijken, dat alles, vrijwel alles, via bewustzijn is aan te pakken. 
Daarna komt er aandacht voor de ontwikkelingsweg, hoe je hiermee praktisch aan de gang kunt. 
De workshop wordt dus pas echt interessant door de interactie.

Roger Crijns, gesprekshuis
Talinglaan 11, 2261 DE Leidschendam
tel: +31 (0)6 22 57 63 46 email: info@rogercrijns.nl