Hoog sensitieve kinderen ; een last of een gave... Marielle schmidt

Zondag 13 oktober  10:30 u - 13:00 u

 

Hoog sensitieve kinderen; een last of een gave….

In deze Lezing leg ik uit wat hoog sensitiviteit is, omdat ik al 10 jaar hoog sensitieve kinderen begeleid in de Engelentuin kan ik u meenemen in de belevingswereld van het hoog sensitieve kind.

Veel kinderen hebben het op dit moment moeilijk, vinden hun draai niet op school of krijgen een etiket opgeplakt. Ongewild komen ze in een hokje te zitten, waar ze zich nog ellendiger door gaan voelen. De omgeving gaat reageren op het ongelukkige kind en het kind reageert daar weer op, kortom er ontstaat een vicieuze cirkel waar moeilijk uit te stappen valt. 

 Als wij als opvoeders de gevoelswereld van een hoog sensitief kind beter gaan begrijpen, kunnen we ze ook beter gaan begeleiden waardoor zij hun talenten volledig kunnen ontwikkelen. 

In onze praktijk werk ik al jaren met veel plezier met hoog sensitieve kinderen en hun ouders. Het is heerlijk te mogen ervaren dat kinderen én hun ouders hoog sensitiviteit als een gave gaan ervaren en niet meer als een last.  

Ik zou het fijn vinden als we er een interactieve lezing van kunnen maken, dus uw verhaal en vragen zijn zeer welkom.


Out of the mind Erik Zuydam 

Zondag 17 November 

Let op deze lezing is van 13:30 u - 16:00 u

 

De grootste verslaving waar de mensheid aan lijdt is niet die aan alcohol, drugs, eten, gokken, aandacht, seks of sociale media. De wijdst verbreide verslaving is de verslaving aan het denken. 

De drang om te denken wordt nauwelijks als een verslaving herkend, maar hoe normaal is het om een leven te leiden dat volledig wordt gedomineerd door het denken?  Vanwaar die mateloze fascinatie voor de duizenden zinloze gedachtenkronkels die zich iedere dag ongevraagd in ons bewustzijn opdringen? Is een hoofd vol onrust werkelijk je natuurlijke conditie? Kan het hypnotiserende spel van het denken worden doorbroken?

Het antwoord op die vraag is Ja, maar er dienen een paar fundamentele illusies te worden doorzien. We dienen indringend te kijken naar de diepere mechanismen achter onze overmatige denkactiviteit. De denker in ons zal die illusies niet graag prijsgeven, want hij gedijt zolang bepaalde droombeelden onder de radar van ons bewustzijn blijven.

Er is een mogelijkheid om vanuit een heel ander perspectief te leven dan we gewend waren. Het perspectief van onze thuisbasis van rust, waar je aandacht vrij en beschikbaar is voor het huidige moment. Deze gesteldheid kan worden herkend als onze meest fundamentele natuur.

Deze herkenning betekent  het einde van de heerschappij van het denken, een radicale verschuiving: van onrust naar rust, van verwarring naar helderheid.
http://www.inzicht-nu.nl