Dialooggesprekken

Dialooggesprekken o.l.v. in dialooggetrainde gespreksleiders of leidsters.

Een dialoog-vorm als gezamenlijke diepteverkenning van een thema.                                                                                

In deze tijd van nieuwe verbinding past een dialoog beter dan een debat of discussie. In een dialoog wordt vooral geluisterd, niet geoordeeld, niet gediscussieerd. Ieder krijgt in alle openheid ruimte om eigen gedachten gevoelens en ervaringen in te brengen rondom het thema. En gespreksleider bewaakt de procedure. Een dialooggesprek telt doorgaans ca. 8 personen.                                                                                                                                    

De dialoogmethode kent 4 fasen:

1.    Kennismaken. Bij het kennismaken noemt ieder de eigen naam en de eigen eerste associaties bij het thema. Daarin  blijkt direct al dat een thema meerdere aspecten kent.

2.    Ervaringen delen. In deze sta vertelt ieder een eigen ervaring, die illustreert wat de verteller belangrijk vindt in het thema.

3.    Dromen.  In deze fase komt ieder met een eigen droom over een wereld waarin het thema op een ideale manier verwezenlijkt is.

4.    Doen.  Bij deze fase kan ieder toelichten, welke eerste concrete stap hij of zij kan zetten naar verwezenlijking van die ideale wereld.            

Een dialoog in deze vorm neemt doorgaans 2 uur in beslag. Om de concentratie te behouden worden er wel stiltemomenten ingelast, maar wordt het proces niet onderbroken door een echte pauze. Een dialoog in deze vorm leent zich uitstekend om onderwerpen uit te diepen waarin iedereen enige inzicht en ervaring kan hebben. Vele onderwerpen, die in voorgaande jaren bij de spirituele sociëteit in lezingen aan de orde kwamen,  lenen zich voor een dialoogverkenning.

De dialooggesprekken worden gehouden op dinsdagavond van 19.30 u – 22.00 u, inloop 19.00 u. Adres Greta Schoneveld, Mgr. Mutsaertsstraat 8, 5056 EH Berkel-Enschot, tel. 013 5332016. Vrijwillige bijdrage. Aanmelden bij Ton Jansen, tonj70gv@kpnmail.nl