Hans Stolp

Spirituele Spectrum Tilburg

Inspiratie   Ontwikkeling   Bewustzijn

Zondag 20 Januari 2019 Rineke van den Berg.


Alchemie en natuurlijke geneeswijze.  Spagyriek, Alchemie voor je gezondheid.
Rineke zal alles uit de doeken doen over de 100% natuurlijke middelen van de Spagyriek. 
Lees meer.......


Onze visie.....

Het Spiritueel Spectrum wil mensen inspireren hun ontwikkeling en bewustwording in deze tijd vorm te geven.

Zij doet dit zonder eigenbelang of winstoogmerk. Hierbij komen wezenlijke vragen aan de orde. Er is ruimte voor verschillende achtergronden, visies, uniciteit en eigen weg. Verdieping, geaard zijn, verbinding met je Zelf en de ander, vertrouwen, openheid, vrijheid en respect staan hierbij centraal.

Hiertoe worden verschillende soorten activiteiten georganiseerd zoals lezingen, huiskamerbijeenkomsten, filmavonden en workshops, die toegankelijk zijn voor iedereen.