Welkom bij Spiritueel Spectrum Tilburg

Onze visieā€¦

Het Spiritueel Spectrum wil mensen inspireren hun ontwikkeling en bewustwording in deze tijd vorm te geven.


Zij doet dit zonder eigenbelang of winstoogmerk. Hierbij komen wezenlijke vragen aan de orde. Er is ruimte voor verschillende achtergronden, visies, uniciteit en eigen weg. Verdieping, geaard zijn, verbinding met je Zelf en de ander, vertrouwen, openheid, vrijheid en respect staan hierbij centraal.

Hiertoe worden verschillende soorten activiteiten georganiseerd zoals lezingen, huiskamerbijeenkomsten, filmavonden en workshops, die toegankelijk zijn voor iedereen.