Onze visie..... 

Het Spiritueel Spectrum wil mensen inspireren hun ontwikkeling en bewustwording in deze tijd vorm te geven.

Zij doet dit zonder eigenbelang of winstoogmerk. Hierbij komen wezenlijke vragen aan de orde. Er is ruimte voor verschillende achtergronden, visies, uniciteit en eigen weg. Verdieping, geaard zijn, verbinding met je Zelf en de ander, vertrouwen, openheid, vrijheid en respect staan hierbij centraal.

Hiertoe worden verschillende soorten activiteiten georganiseerd zoals lezingen, huiskamerbijeenkomsten, filmavonden en workshops, die toegankelijk zijn voor iedereen.

Hoogsensetieve kinderen:een last of een gave

Marielle Smidt

Zondag 13 oktober 10:30 u - 13:00 u 

Locatie: Boerke  Mutsaers
Vijverlaan 2 - 5042 PZ  Tilburg

Hoog sensitieve kinderen; een last of een gave….

In deze Lezing leg ik uit wat hoog sensitiviteit is, omdat ik al 10 jaar hoog sensitieve kinderen begeleid in de Engelentuin kan ik u meenemen in de belevingswereld van het hoog sensitieve kind.

Veel kinderen hebben het op dit moment moeilijk, vinden hun draai niet op school of krijgen een etiket opgeplakt. Ongewild komen ze in een hokje te zitten, waar ze zich nog ellendiger door gaan voelen. De omgeving gaat reageren op het ongelukkige kind en het kind reageert daar weer op, kortom er ontstaat een vicieuze cirkel waar moeilijk uit te stappen valt. 

 Als wij als opvoeders de gevoelswereld van een hoog sensitief kind beter gaan begrijpen, kunnen we ze ook beter gaan begeleiden waardoor zij hun talenten volledig kunnen ontwikkelen. 

In onze praktijk werk ik al jaren met veel plezier met hoog sensitieve kinderen en hun ouders. Het is heerlijk te mogen ervaren dat kinderen én hun ouders hoog sensitiviteit als een gave gaan ervaren en niet meer als een last.  

Ik zou het fijn vinden als we er een interactieve lezing van kunnen maken, dus uw verhaal en vragen zijn zeer welkom.