Onze visie..... 

Het Spiritueel Spectrum wil mensen inspireren hun ontwikkeling en bewustwording in deze tijd vorm te geven.

Zij doet dit zonder eigenbelang of winstoogmerk. Hierbij komen wezenlijke vragen aan de orde. Er is ruimte voor verschillende achtergronden, visies, uniciteit en eigen weg. Verdieping, geaard zijn, verbinding met je Zelf en de ander, vertrouwen, openheid, vrijheid en respect staan hierbij centraal.

Hiertoe worden verschillende soorten activiteiten georganiseerd zoals lezingen, huiskamerbijeenkomsten, filmavonden en workshops, die toegankelijk zijn voor iedereen.

Ad Hamers en Sheila Jansen

Dinsdag 27 Augustus 2019:
Wegens succes herhaald

Drumsessie in de natuur.
Een meditatie avontuur in het bos met kampvuur, zang, drum.
Aanvang 20:00 u  inloop vanaf 19:30 u er is een maximaal aantal plaatsen beschikbaar u moet zich daarom opgeven via: spirspectrum@gmail.com.
Bij aanmelding ontvangt u een ter bevestiging een mail waarin ook aangegeven word waar de drumsessie plaats vind met daarbij een duidelijke routebeschrijving .  Indien u het leuk vind om zelf mee te trommelen dan kan dat neem gerust u eigen trommel mee. 
Omdat dit een buitenactiviteit is raden wij u aan om warme kleding mee te nemen. Indien de weersvooruitzichten erg slecht zijn (denk hierbij aan veel regen of storm) Dan word deze avond verplaatst. Wij zullen dit dan via de mail minimaal 8 uur voor aanvang laten weten.

Herken jezelf Ad Hamers